Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sprzedaż tablicy informacyjnej metalowej o treści Rzeczpospolita Polska, Przejście graniczne Krzyżkowice Rzeczpospolita Polska szt.1 - znak F-2 1125 x 900 f. typ I wraz z uchwytami ocynkowanymi (z certyfikatem autentyczności)

Sprzedaż tablicy informacyjnej metalowej o treści Rzeczpospolita Polska, Przejście graniczne Krzyżkowice Rzeczpospolita Polska szt.1 – znak F-2 1125 x 900 f. typ I wraz z uchwytami ocynkowanymi (z certyfikatem autentyczności)

Zarząd Powiatu w Prudniku zaprasza do złożenia oferty cenowej na sprzedaż tablicy informacyjnej metalowej o treści "Rzeczpospolita Polska, Przejście graniczne Krzyżkowice Rzeczpospolita Polska" szt.1 - znak F-2 1125 x 900 f. typ I wraz z uchwytami ocynkowanymi (z certyfikatem autentyczności).

I. Oferty należy przesłać pocztą na adres: 48-200 Starostwo Powiatowe w Prudniku ul. Kościuszki 76 lub składać w sekretariacie Starostwa (I piętro, p.102), w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "Oferta w sprawie sprzedaży tablicy informacyjnej o treści "Rzeczpospolita Polska, Przejście graniczne Krzyżkowice Rzeczpospolita Polska", w terminie do dnia 10 września 2009 r., do godz. 15,00.

II. Cena wywoławcza wynosi 400,00 zł; minimalna wysokość postąpienia - 10% ceny wywoławczej.

III. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć tablicę i uzyskać dodatkowe informacje - Wydział Infrastruktury Powiatu, p. 308 (III p.), tel. 077/4381748, e-mail w terminie do dnia 10 września 2009r., do godz. 15,00.

IV. Otwarcie ofert i wybór oferty nastąpi w dniu 11 września 2009 r.

V. O przyjęciu oferty powiadomiony zostanie oferent, który złożył najkorzystniejszą ofertę.

VI. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę sprzedaży w wyznaczonym terminie, nie dłuższym niż 7 dni od dnia wyboru oferty.

VII. Do przetargu nie stosuje się ustawy z dnia 21 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

VIII. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Starosta Prudnicki - Radosław Roszkowski

TablicaKrzyzkowice2.jpeg

TablicaKrzyzkowice.jpeg


 

Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Prudniku
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Halina Lisiecka
Data wytworzenia: 27 sierpnia 2009