Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzania Aktualizacji programu ochrony środowiska dla powiatu prudnickiego na lata 2008-2011 z perspektywą do roku 2015

Na podstawie art. 39 oraz 40 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) Zarząd Powiatu Prudnickiego podaje do publicznej wiadomości o przystąpieniu do opracowania projektu "Aktualizacji programu ochrony środowiska powiatu prudnickiego na lata 2008-2011 z perspektywą do roku 2015".

Z niezbędną dokumentacją oraz z projektem "Planu..." można się zapoznać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Prudniku w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa,Leśnictwa i Gospodarki Wodnej pok. 209, II piętro.

Uwagi i wnioski można składać do 15 maja 2009r.

Wnioski należy składać na piśmie na adres:                                                                                                                                                                    Starostwo Powiatowe w Prudniku                                                                                                                                                                                         ul. Kościuszki 76                                                                                                                                                                                                                       48-200 Prudnik                                                                                                                                                                                                                       lub ustnie do protokołu w siedzibie Starostwa, adres j/w. 

Informację wytworzył(a): Urszula Skubańska
Data wytworzenia: 2009-04-21