Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

Starosta Prudnicki na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. prawo wodne (Dz. U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że zostało wszczęte postępowania na wniosek Wodociągów i Kanalizacji w Białej Sp. z o.o. o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie oczyszczonych ścieków komunalnych z mechaniczno-biologicznej oczyszczalni w Białej do rowu melioracyjnego nr 23 w km 0+125


 

Informację wytworzył(a): Urszula Skubańska
Data wytworzenia: 2008-12-22