Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2010-10-28 Udzielenie i obsługa dwóch kredytów długoterminowych w kwocie 752.964zł i 2.439.032zł

Strona archiwalna

 

Udzielenie i obsługa dwóch kredytów długoterminowych w kwocie 752.964zł   i   2.439.032zł

Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Prudniku
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Ryszard Mikołajów
Data wytworzenia: 28 października 2010

 

PDFInformacja o zobowiązaniach finansowych Powiatu Prudnickiego na 30.06.2010r..pdf (446,48KB)
XLSRIO - Nadwyżka operacyjna plan.xls (24,00KB)
XLSRIO - nadwyżka operacyjna stan.xls (24,00KB)
XLSRIO - wskaźniki zadłużenia.xls (53,50KB)
PDFSprawozdanie z wykonania budżetu za 2010 r..pdf (732,38KB)
JPEGUchwała 319 zmieniająca uchwałę w sprawie kredytu.jpeg (239,38KB)
PDFUchwała nr 367-2010 z dnia 24 września 2010r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu.pdf (601,76KB)
PDFUchwała nr XLV-303-10 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 27 sierpnia.pdf (239,33KB)
PDFUchwała nr XLV-304-10 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 27 sierpnia.pdf (247,44KB)
PDFZałącznik - Budżet 2010r..pdf (242,24KB)
PDFZałącznik - Informacja o stanie mienia- 30.09.2009r..pdf (128,59KB)
PDFZałącznik - Informacja opisowa do projektu budżetu.pdf (197,19KB)
PDFZałącznik - Plan dochodów i wydatków bieżących na 2010r..pdf (325,93KB)
PDFZałącznik - Plan dochodów majątkowych 2010r..pdf (107,75KB)
XLSZałącznik - Prognoza długu publicznego powiatu.xls (34,50KB)
PDFZałącznik - Rb-27S Miesięczne Sprawozdanie.pdf (614,85KB)
PDFZałącznik - Rb-28s Miesięczne Sprawozdanie.pdf (596,64KB)
PDFZałącznik - RB-N Kwartalne Sprawozdanie.pdf (547,62KB)
PDFZałącznik - RB-NDS Kwartalne Sprawozdanie.pdf (469,46KB)
PDFZałącznik - RB-Z Kwartalne Sprawozdanie.pdf (601,38KB)
PDFZałącznik - RIO- uchwała 104 - pozytywna opinia sprawozdzania z wykonania budżetu 2008r..pdf (306,90KB)
PDFZałącznik - Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008 r..pdf (557,02KB)
PDFZałącznik - Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 r..pdf (619,53KB)
PDFZałącznik - Uchwała nr XXXVIII-260-09 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Prudnickiego na2010r..pdf (735,18KB)
PDFZałącznik - Uchwała RIO nr 429 o prawidłowej prognozie kwoty długu.pdf (637,20KB)
PDFZałącznik - Uchwała RIO nr 504 pozytywna opinia o uchwale budżetowej.pdf (660,88KB)
PDFZałącznik - Wieloletni program inwestycyjny 2010r..pdf (84,74KB)
PDFZałącznik - Wydatki na programy i projekty ze środków europejskich.pdf (377,39KB)
XLSZobowiązania finansowe str.1.xls (36,00KB)
XLSZobowiązania finansowe str.2.xls (29,00KB)
XLSZobowiązania finansowe str.3.xls (17,50KB)
DOCSIWZ.doc (199,00KB)
PDFOgłoszenieOPrzetargu.pdf (2,65MB)
PDFOdpowiedzi na pytania dot. przetargu.pdf (266,81KB)
JPEGOdpowiedziNaZapytania_2.jpeg (448,64KB)
PDFUchwała nr 67-2010 z dnia 9 kwietnia 2010r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu.pdf (925,83KB)
PDFRB-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji.pdf (701,91KB)
PDFRB-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce-deficycie .pdf (503,57KB)
PDFRB-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych.pdf (646,80KB)
PDFRB-28S miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego.pdf (703,42KB)
PDFRB-27S miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego.pdf (723,04KB)
PDFOdpowiedzi na zapytania dot. przetargu.pdf (458,41KB)
PDFOdpowiedzi na pytania dot. przetargu.pdf (240,11KB)
PDFOdpowiedzi na pytania dot. przetargu.pdf (403,13KB)
PDFRb - Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań za 2009 r..pdf (2,44MB)
PDFRb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce -deficycie z dnia 31 grudnia 2008 r..pdf (1,16MB)
PDFRb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce za 2009 r..pdf (1,18MB)
PDFOdpowiedź na zapytanie dot. przetargu.pdf (777,10KB)
PDFRb - Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań z dnia 31 grudnia 2008 r..pdf (853,30KB)
PDFOgłoszenieOWyborzeOferty.pdf (379,18KB)