Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2010-07-28 - Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 450.000zł na dofinansowanie remontu drogi Stare Kotkowice - Wróblin

Strona archiwalna

 

2010-07-28 - Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 450.000zł  na dofinansowanie remontu drogi Stare Kotkowice - Wróblin
 

Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Prudniku
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Ryszard Mikołajów
Data wytworzenia: 28 lipca 2010
PDFOgłoszenieOZamówieniu.pdf
PDFZałacznik - Rb-27S Miesięczne Sprawozdanie.pdf
PDFZałacznik - Rb-28s Miesięczne Sprawozdanie.pdf
PDFZałacznik - RB-N Kwartalne Sprawozdanie.pdf
PDFZałacznik - RB-NDS Kwartalne Sprawozdanie.pdf
PDFZałacznik - RB-Z Kwartalne Sprawozdanie.pdf
JPEGZałacznik - Uchwała Nr XLIV-301-10 w sprawie zaciągnięcia kredytu.jpeg
PDFZałacznik - B U D Ż E T 2010r. załączniki.pdf
PDFZałacznik - Informacja o stanie mienia- 30.09.2009r..pdf
PDFZałacznik - Informacja opisowa do projektu budżetu.pdf
PDFZałacznik - PLAN DOCHODOW MAJATKOWYCH 2010R..pdf
PDFZałacznik - Plan dochodów i wydatków bieżących NA 2010R.pdf
XLSZałacznik - Prognoza długuPowiatu do projektu budżetu na 2009r..xls
XLSZałacznik - RIO - Nadwyżka operacyjna j.s.t. 31.03.2010r..xls
XLSZałacznik - RIO - wskaźniki zadłużenia.xls
XLSZałacznik - RIO - zobowiązania fin. dla RIO na 31.12.2009r..xls
PDFZałacznik - RIO uchwała pozytywna opinia sprawozdzania z wykonania budżetu 2008.pdf
JPEGZałacznik - RIO-InformacjaOZoobowiązaniachPowPrudnickiegona3122009.jpeg
PDFZałacznik - Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008 r..pdf
PDFZałacznik - Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 r..pdf
PDFZałacznik - Uchwała RIO Nr 429 o prawidłowej prognozie kwoty długu.pdf
PDFZałacznik - Uchwała RIO Nr 504 pozytywna opinia o uchwale budżetowej.pdf
PDFZałacznik - UchwałaNrXXXVIII-260-09wSprUchwaleniaBudzetuPowPrudnickiegona2010.pdf
PDFZałacznik - Wieloletni program inwestycyjny 2010r. - Zał. Nr 10 do budżetu.pdf
PDFZałacznik - Wydatki na programy i projekty z Unii Europejskiej 2010r..pdf
DOCSIWZ.doc
PDFOgłoszenieOZmianieOgłoszenia.pdf
JPEGOgłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.jpeg