Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2010-06-30 - Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 800.000zł na dofinansowanie remontów dróg powiatowych

Strona archiwalna

 

2010-06-30 - Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 800.000zł  na dofinansowanie remontów dróg powiatowych
 

Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Prudniku
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Ryszard Mikołajów
Data wytworzenia: 30 czerwca 2010r
PDFB U D Ż E T 2010r. załączniki.pdf (242,24KB)
PDFInformacja o stanie mienia- 30.09.2009r..pdf (128,59KB)
PDFInformacja opisowa do projektu budżetu.pdf (197,19KB)
PDFPLAN DOCHODOW MAJATKOWYCH 2010R..pdf (107,75KB)
PDFPlan dochodów i wydatków bieżących NA 2010R.pdf (325,93KB)
XLSPrognoza długuPowiatu do projektu budżetu na 2009r..xls (34,50KB)
XLSRIO - Nadwyżka operacyjna j.s.t. 31.03.2010r..xls (24,00KB)
XLSRIO - wskaźniki zadłużenia.xls (53,00KB)
XLSRIO - zobowiązania fin. dla RIO na 31.12.2009r..xls (28,00KB)
PDFRIO uchwała pozytywna opinia sprawozdzania z wykonania budżetu 2008.pdf (306,90KB)
JPEGRIO-InformacjaOZoobowiązaniachPowPrudnickiegona3122009.jpeg (375,63KB)
PDFSprawozdanie RB-N.pdf (415,26KB)
JPEGSprawozdanie Rb-NDS.jpeg (326,17KB)
PDFSprawozdanie Rb-Z.pdf (448,47KB)
PDFSprawozdanie z wykonania budżetu za 2008 r..pdf (557,02KB)
PDFSprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 r..pdf (619,53KB)
JPEGuchwała 291 z dnia 23 kwietnia 2010r w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.jpeg (186,25KB)
PDFUchwała RIO Nr 429 o prawidłowej prognozie kwoty długu.pdf (637,20KB)
PDFUchwała RIO Nr 504 pozytywna opinia o uchwale budżetowej.pdf (660,88KB)
PDFUchwała RIO w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu przez Powiat Prudnicki.pdf (837,93KB)
PDFUchwałaNrXXXVIII-260-09wSprUchwaleniaBudzetuPowPrudnickiegona2010.pdf (735,18KB)
PDFWieloletni program inwestycyjny 2010r. - Zał. Nr 10 do budżetu.pdf (84,74KB)
PDFWydatki na programy i projekty z Unii Europejskiej 2010r..pdf (377,39KB)
DOCSIWZ.doc (190,50KB)
PDFOgłoszenie o Zamówieniu Usługi.pdf (1,33MB)
JPEGOgłoszenieOWyborzeNajkorzystniejszejOferty.jpeg (235,01KB)