Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nabór członków do Rady Seniorów Powiatu Prudnickiego

Na podstawie art. 3f oraz 32 ust. 2 pkt 2 ustawy o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107) oraz § 8 Statutu Rady Seniorów Powiatu Prudnickiego, stanowiącego załącznik do uchwały Nr LXXVII/617/2023 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 24 listopada 2023 r. w sprawie utworzenia Rady Seniorów Powiatu Prudnickiego oraz nadania jej statutu (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2023 r. poz. 3371), zmienionej uchwałą Nr LXXVIII/637/2023 z dnia 8 grudnia 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2023 r. poz. 3724), Zarząd Powiatu w Prudniku uchwala, co następuje:

§ 1. Ogłasza się nabór członków do Rady Seniorów Powiatu Prudnickiego I kadencji na okres od 2024 r. do 2029 r. w brzmieniu stanowiącym załacznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Ustala się wzór formularza zgłoszeniowego kandydata na członka Rady Seniorów Powiatu Prudnickiego - przedstawiciela osób starszych - w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Ustala się wzór listy poparcia dla kandydata na członka Rady Seniorów Powiatu Prudnickiego - przedstawiciela osób starszych - w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 4. Ustala się wzór formularza zgłoszeniowego kandydata na członka Rady Seniorów Powiatu Prudnickiego - przedstawiciela podmiotów działających na rzecz osób starszych - w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 5. Ustala się wzór oświadczenia kandydata na członka Rady Seniorów Powiatu Prudnickiego- przedstawiciela podmiotów działających na rzecz osób starszych, o wyrażeniu zgody na kandydowanie - w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Prudnickiemu.
§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publiczej oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Prudniku.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący: Radosław Roszkowski
Członkowie: Janusz Siano
  Regina Przyklenk
  Dragomin Rudy
  Andrzej Kałamarz

PDF   Uchwała Nr 8442024 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 05-07-2024 w sprawie ogłoszenia o?naborze członków do Rady Seniorów Powiatu Prudnickiego.pdf (669,74KB)

DOCXZałącznik nr 1 8442024.docx (8,84KB)

DOCXZałącznik nr 2 8442024.docx (7,83KB)

DOCXZałącznik nr 3 8442024.docx (7,99KB)

DOCXZałącznik nr 4 8442024.docx (8,33KB)

DOCXZałącznik nr 5 8442024.docx (7,04KB)