Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

III Sesja Rady Powiatu w Prudniku w dniu 27 czerwca 2024 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU W PRUDNIKU

Z A W I A D A M I A,

           że w dniu 27 czerwca 2024 r. o godz. 12:30

          w Starostwie Powiatowym w Prudniku

z w o ł u j e

              III SESJĘ RADY POWIATU

 1. 1. Otwarcie III sesji, przywitanie Radnych Rady Powiatu i zaproszonych gości.
 2. 2. Odtworzenie hymnu państwowego.
 3. 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. 4. Przyjęcie protokołu z posiedzenia z dnia 28 maja 2024 r.
 5. 5. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu w okresie między-sesyjnym.
 6. 6. Informacja Starosty o pracy w okresie między-sesyjnym.
 7. 7. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Stałych Rady Powiatu w Prudniku oraz ustalenia przedmiotu ich działania (druk nr 33).

  PDFdruk nr 33.pdf (801,84KB)

 8. 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania stałej Komisji Edukacji i Bezpieczeństwa Publicznego (druk nr 34).

  PDFdruk nr 34.pdf (546,39KB)

 9. 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego stałej Komisji Edukacji i Bezpieczeństwa Publicznego (druk nr 35).

  PDFdruk nr 35.pdf (452,82KB)

 10. 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Wiceprzewodniczącego stałej Komisji Edukacji i Bezpieczeństwa Publicznego (druk nr 36).

  PDFdruk nr 36.pdf (479,43KB)

 11. 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania stałej Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej (druk nr 37).

  PDFdruk nr 37.pdf (436,82KB)

 12. 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego stałej Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej (druk nr 38).

  PDFdruk nr 38.pdf (416,61KB)

 13. 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Wiceprzewodniczącego stałej Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej (druk nr 39).

  PDFdruk nr 39.pdf (438,40KB)

 14. 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rocznej oceny działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej Bonifratrów w Prudniku (druk nr 40).

  PDFdruk nr 40.pdf (32,18MB)

 15. 15. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia programu współpracy Powiatu Prudnickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024 (druk nr 41).

  PDFdruk nr 41.pdf (632,46KB)

 16. 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie kapitału zakładowego oraz umorzenia części akcji Prudnickiego Centrum Medycznego Spółka Akcyjna w Prudniku (druk nr 42).

  PDFdruk nr 42.pdf (475,13KB)

 17. 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2024 r. (druk nr 43).

  PDFdruk nr 43.pdf (2,00MB)

 18. 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Prudnickiego (druk nr 44).

  PDFdruk nr 44.pdf (3,34MB)

 19. 19. Przyjęcie informacji Nadzorów Wodnych w Prudniku, Otmuchowie, Krapkowicach i w Opolu z działań podejmowanych w 2023 r.

  PDFNadzór Wodny w Prudniku Sprawozdanie z działań podejmowanych w roku 2023.pdf (582,31KB)

  PDFNadzwór Wodny Otmuchów Sprawozdanie za rok 2023.pdf (185,93KB)

  PDFNadzór Wodny w Krapkowicach Sprawozdanie do Rady Powiatów z podejmowanych działań za 2023 r.pdf (473,90KB)

  PDFNadzór Wodny w Opolu Sprawozdanie z działań podejmowanych w roku 2023.pdf (2,22MB)

 20. 20. Przyjęcie sprawozdania finansowego Spółki PKS w Głubczycach za 2023 r.

  PDFSprawozdanie PKS.pdf (16,55MB)

 21. 21. Wnioski i oświadczenia Radnych.
 22. 22. Zamknięcie III sesji Rady Powiatu w Prudniku.