Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr 3/16/2024 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 28-05-2024 w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Prudnickiego w związku z realizacją programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. „Wyrównywanie Różnic Między Regionami III”

Na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2024 r., poz. 107) Zarząd Powiatu w Prudniku uchwala, co następuje:

§ 1. Na czas nieobecności Dyrektora upoważnia się Panią Grażynę Hołdę – Zastępcę Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku do składania oświadczeń woli i wykonywania wszelkich czynności związanych z realizacją programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. „Wyrównywanie Różnic Między Regionami III” (zwanym dalej „Programem”).
§ 2. Upoważnienie obowiązuje na czas realizacji i rozliczenia Programu - edycja 2021 oraz 2023.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu: Radosław Roszkowski
Członek Zarządu: Janusz Siano
Członek Zarządu Regina Przyklenk
Członek Zarządu Dragomir Rudy
Członek Zarządu Andrzej Kałamarz

PDF   Uchwała Nr 3162024 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 28-05-2024 w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w?imieniu Powiatu Prudnickiego w?związku z?realizacją programu Państwowego Fun. „Wyrównywanie Różnic Między Regionami III”.pdf (270,14KB)