Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

II Sesja Rady Powiatu w Prudniku w dniu 28 maja 2024 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU W PRUDNIKU

Z A W I A D A M I A,

           że w dniu 28 maja 2024 r. o godz. 12:30

          w Starostwie Powiatowym w Prudniku

z w o ł u j e

          II SESJĘ RADY POWIATU

 

 

 1. 1. Otwarcie II sesji, przywitanie Radnych Rady Powiatu i zaproszonych gości.
 2. 2. Odtworzenie hymnu państwowego.
 3. 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. 4. Przyjęcie protokołu z posiedzenia z dnia 6 maja 2024 r.
 5. 5. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu w okresie między-sesyjnym.
 6. 6. Informacja Starosty o pracy w okresie między-sesyjnym.
 7. 7. Przedstawienie raportu o stanie powiatu za 2023 rok przez Zarząd Powiatu w Prudniku.

  PDFRaport o stanie Powiatu za 2023 r.pdf (7,43MB)

 8. 8. Debata nad raportem o stanie powiatu za 2023 rok.
 9. 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu w Prudniku (druk nr 19).

  PDFdruk nr 19.pdf (326,92KB)

 10. 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Prudnickiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Prudnickiego za 2023 r. (druk nr 20).

  PDFdruk nr 20.pdf (418,52KB)

 11. 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Prudniku (druk nr 21).

  PDFdruk nr 21.pdf (342,87KB)

  12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Białej (druk nr 22).

 12. PDFdruk nr 22.pdf (3,88MB)

  13. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Prudnickiego (druk nr 23).

 13. PDFdruk nr 23.pdf (680,84KB)

  14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie delegowania radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku (druk nr 24).
 14. PDFdruk nr 24.pdf (270,04KB)

  15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru przedstawiciela do Zgromadzenia Związku Powiatowo - Gminnego o nazwie: Powiatowo - Gminny Związek Transportu "POGRANICZA" (druk nr 25).
 15. PDFdruk nr 25.pdf (406,55KB)

  16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Prudnickiego (druk nr 26).
 16. PDFdruk nr 26.pdf (377,64KB)

  17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Prudnickiego do partnerstwa w celu wspólnej realizacji projektu "Integracja danych i usług państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Integracja Pzgik)", realizowanego w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021 - 2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (druk nr 27).
 17. PDFdruk nr 27.pdf (722,23KB)

  18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu Powiatu Prudnickiego na realizację inwestycji "Remont konserwatorski elewacji wieży kościoła w Śmiczu" (druk nr 28).
 18. PDFdruk nr 28.pdf (685,78KB)

  19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu Powiatu Prudnickiego na realizację inwestycji "Renowacja wczesnobarokowej kropielnicy z XVI/XVII w." (druk nr 29).
 19. PDFdruk nr 29.pdf (685,14KB)

  20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2024 r. (druk nr 30).
 20. PDFdruk nr 30.pdf (4,29MB)

  21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Prudnickiego (druk nr 31).
 21. PDFdruk nr 31.pdf (5,10MB)

  22. Wnioski i oświadczenia Radnych.

  23. Zamknięcie II Sesji Rady Powiatu w Prudniku.