Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr 334/1140/2024 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 26-04-2024 w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej spółki pod firmą: Prudnickie Centrum Medyczne Spółka Akcyjna w Prudniku

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107) oraz § 27.1.1. Statutu Spółki Akcyjnej, stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały Nr 2/2024 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą: Prudnickie Centrum Medyczne Spółka Akcyjna w Prudniku z dnia 3 kwietnia 2024 r. w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki Akcyjnej z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałą nr 15/2022, 16/2022 i 17/2022, Zarząd Powiatu w Prudniku uchwala, co następuje:

§ 1. Powołuje się Panią Karinę Bedrunkę - Gudaniec na członka Rady Nadzorczej spółki pod firmą: Prudnickie Centrum Medyczne Spółka Akcyjna w Prudniku na wspólną kadencję, począwszy od dnia 01 maja 2024 r.
§ 2. Uchwała podlega przekazaniu Spółce Prudnickie Centrum Medyczne S.A. w Prudniku.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu: Radosław Roszkowski
Członek Zarządu: Janusz Siano
Członek Zarządu Joachim Kosz
Członek Zarządu Dragomir Rudy
Członek Zarządu Alicja Zawiślak

PDF   Uchwała Nr 33411402024 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 26-04-2024 w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej spółki pod firmą Prudnickie Centrum Medyczne Spółka Akcyjna w?Prudniku.pdf (259,89KB)