Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr 333/1139/2024 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 25-04-2024 w sprawie przedstawienia korekty sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Prudnickiego i korekty sprawozdania z wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za 2023 rok oraz informacji o stanie mienia.

Na podstawie art. 267 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 497, 1407, 1641, 1872, 1693, z 2024 r. poz. 1429), Zarząd Powiatu w Prudniku uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Przedstawia się Radzie Powiatu w Prudniku: 1) korektę sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Prudnickiego za 2023 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
2) korektę sprawozdania z wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za 2023 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
3) informację o stanie mienia Powiatu Prudnickiego zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Prudnickiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PDF   Uchwała Nr 33311392024 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 25-04-2024 w sprawie przedstawienia korekty sprawozdania rocznego z?wykonania budżetu Powiatu Prudnickiego i?korekty sprawozdania z?wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakład.pdf (4,93MB)

PDFZalacznik1 33311392024.pdf (1,22MB)

PDFZalacznik2 33311392024.pdf (443,77KB)

XLSXZalacznik4 33311392024.xlsx (68,06KB)

DOCXZałącznik nr a3 33311392024.docx (11,40KB)