Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr 333/1138/2024 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 25-04-2024 w sprawie ustalenia planu finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocy na 2024 rok.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 528 ze zm.) art. 14 ust. 14 i 15 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167 ze zm.) Zarząd Powiatu w Prudniku uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się plan finansowy dla wydzielonego rachunku środków Funduszu Pomocy Powiatu Prudnickiego w zakresie dochodów na 2024 rok po zmianach zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Ustala się plan finansowy dla wydzielonego rachunku środków Funduszu Pomocy Powiatu Prudnickiego w zakresie wydatków na 2024 rok po zmianach zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się kierownikom jednostek organizacyjnych oraz Skarbnikowi Powiatu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PDF   Uchwała Nr 33311382024 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 25-04-2024 w sprawie ustalenia planu finansowego rachunku środków z?Funduszu Pomocy na 2024?rok.pdf (490,58KB)

XLSXZalacznik1 33311382024.xlsx (6,81KB)

XLSXZalacznik2 33311382024.xlsx (8,58KB)