Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr 333/1137/2024 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 25-04-2024 w sprawie zmian planu finansowego budżetu na 2024 r.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 ze zm.) oraz art. 247 ust. 1, 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.), Zarząd Powiatu w Prudniku uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian planu finansowego budżetu zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały w związku z podjęciem Uchwały Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 25 kwietnia 2024 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2024 r. oraz wniosków.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się kierownikom jednostek organizacyjnych oraz Skarbnikowi Powiatu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PDF   Uchwała Nr 33311372024 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 25-04-2024 w sprawie zmian planu finansowego budżetu na 2024?r.pdf (404,54KB)

DOCXZałącznik nr 1 33311372024.docx (8,49KB)