Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr 333/1136/2024 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 25-04-2024 w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2024 r.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107), art. 257 pkt 1, art.258 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) oraz §1 Uchwały Nr LIV/440/2022 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu w Prudniku do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Prudnickiego w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, Zarząd Powiatu w Prudniku uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się następujących zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2024 r.:
1. Zwiększa się budżet po stronie dochodów o kwotę 79.598zł.Dochody bieżące

DZIAŁ 758.Różne rozliczenia Różne rozliczenia Rozdział 75814.Rożne rozliczenia finansowe
Rożne rozliczenia finansowe § 2100. Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 79.598zł.
/Fundusz pomocy - edukacja/ 2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków o kwotę 79.598zł.
Wydatki bieżące
DZIAŁ 801.Oświata i wychowanie Oświata i wychowanie Rozdział 80102.Szkoły podstawowe specjalne
Szkoły podstawowe specjalne 1 Wydatki bieżące o kwotę 9.964,88zł.
w tym: wynagrodzenia i składki 9.181,55zł.pozostałe wydatki na działalność statutową 783,33zł.


Rozdział 80105.Przedszkola specjalne
Przedszkola specjalne 1 Wydatki bieżące o kwotę 211,31zł.
w tym: wynagrodzenia i składki 211,31zł.

Rozdział 80115.Technika
Technika 1 Wydatki bieżące o kwotę 37.908,19zł.
w tym: wynagrodzenia i składki 37.908,19zł.

Rozdział 80117.Branżowe szkoły Ii II stopnia
Branżowe szkoły I i II stopnia 1 Wydatki bieżące o kwotę 5.050,60zł.
w tym: wynagrodzenia i składki 5.050,60zł.

Rozdział 80120.Licea ogólnokształcące
Licea ogólnokształcące 1 Wydatki bieżące o kwotę 5.883,32zł.
w tym: wynagrodzenia i składki 5.883,32zł.

Rozdział 80134.Szkoły zawodowe specjalne
Szkoły zawodowe specjalne 1 Wydatki bieżące o kwotę 385,58zł.
w tym: wynagrodzenia i składki 385,58zł.

Rozdział 80195.Pozostała działalność
Pozostała działalność 1 Wydatki bieżące o kwotę 653,60zł.
w tym: wynagrodzenia i składki 653,60zł.

DZIAŁ 854.Edukacyjna opieka wychowawcza Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdział 85406.Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 1 Wydatki bieżące o kwotę 4.421,29zł.
w tym: pozostałe wydatki na działalność statutową 4.421,29zł.

Rozdział 85410.Internaty i bursy szkolne
Internaty i bursy szkolne 1 Wydatki bieżące o kwotę 15.119,23zł.
w tym: wynagrodzenia i składki 15.119,23zł.

§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Prudniku i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PDF   Uchwała Nr 33311362024 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 25-04-2024 w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2024?r.pdf (274,62KB)