Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr 332/1135/2024 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 19-04-2024 w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w związku z realizacją programu psychologiczno - terapeutycznego dla osób stosujących przemoc domową, który jest finansowany z budżetu Wojewody Opolskiego

Na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2024 r. poz. 107) Zarząd Powiatu w Prudniku uchwala, co następuje:

§ 1. Upoważnia się Panią Jolantę Barską – Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku do składania oświadczeń woli i wykonywania wszelkich czynności związanych z realizacją programu psychologiczno - terapeutycznego dla osób stosujących przemoc domową (zwanym dalej „Programem”), który jest finansowany z budżetu Wojewody Opolskiego.
§ 2. Upoważnienie obowiązuje na czas realizacji i rozliczenia Programu w 2024 r.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu: Radosław Roszkowski
Członek Zarządu: Janusz Siano
Członek Zarządu Joachim Kosz
Członek Zarządu Dragomir Rudy
Członek Zarządu Alicja Zawiślak

PDF   Uchwała Nr 33211352024 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 19-04-2024 w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w.pdf (268,29KB)