Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2024-03-27 Uchwała Nr 328/1207/2024 Zarząd Powiatu w Prudniku z dnia 22-03-2024 w sprawie wyboru projektów służących rozwojowi sportu na terenie Powiatu Prudnickiego w 2024 roku i przyznania dotacji na ten cel

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 i pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U.z 2024 r. poz. 107), oraz §11 ust. 1 warunków i trybu finansowania zadań własnych PowiatuPrudnickiego w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu, stanowiących załącznik do uchwały Rady Powiatu w Prudniku Nr XXXIII/219/2017 z dnia 31 marca 2017r. (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2017r. poz. 1245), Zarząd Powiatu w Prudniku uchwala, co następuje:

§ 1. Udziela się dotacji z budżetu Powiatu Prudnickiego w wysokości 75.000,00 złotych na realizację projektów służących rozwojowi sportu na terenie Powiatu Prudnickiego w 2024 roku.
§ 2. 1. Dokonuje się wyboru projektów służących rozwojowi sportu na terenie Powiatu Prudnickiegow roku 2024 określonych w § 1. 2. Wykaz wybranych podmiotów, projektów oraz kwot dotacji stanowi załącznik do uchwały. Zadania określone w ust. 1 realizowane są w trybie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2023 poz. 2048).
§ 3. Szczegółowe zasady realizacji projektu oraz jego rozliczenie zostanie określone w umowie.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Ewelinie Burtan - Trybuła - pracownikowi Referatu Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Zarządu: Radosław Roszkowski
Członek Zarządu: Janusz Siano
Członek Zarządu Joachim Kosz
Członek Zarządu Dragomir Rudy
Członek Zarządu Alicja Zawiślak

PDF   Uchwała Nr 32812072024 Zarząd Powiatu w Prudniku z dnia 22-03-2024 w sprawie wyboru projektów służących rozwojowi sportu na terenie Powiatu Prudnickiego w.pdf (337,04KB)

DOCXZałącznik nr 1 32812072024.docx (6,89KB)