Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

LXXXII Sesja Rady Powiatu w Prudniku w dniu 22 marca 2024 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU W PRUDNIKU

Z A W I A D A M I A,

           że w dniu 22 marca 2024 r. o godz. 11:00

          w Starostwie Powiatowym w Prudniku

z w o ł u j e

          LXXXII SESJĘ RADY POWIATU

 1. 1. Otwarcie LXXXII sesji, przywitanie Radnych Rady Powiatu i zaproszonych gości.
 2. 2. Odtworzenie hymnu państwowego.
 3. 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. 4. Przyjęcie protokołu z posiedzenia z dnia 23 lutego 2024 r.
 5. 5. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 6. 6. Informacja Starosty o pracy w okresie międzysesyjnym.
 7. 7. Przyjęcie Informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Prudniku o stanie bezpieczeństwa Powiatu Prudnickiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej w 2023 r.

  PDFInformacja o stanie bezpieczeństwa powiatu prudnickiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej w 2023 r.pdf (1,40MB)

 8. 8. Przyjęcie sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku za 2023 rok oraz przedstawienie wykazu potrzeb w zakresie pomocy społecznej.

  PDFSprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku za 2023 rok wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej.pdf (17,00MB)

 9. 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2024-2026 (druk nr 681).

  PDFdruk nr 681.pdf (14,16MB)
  DOCXdruk nr 681.docx (17,39KB)
  DOCXProgram rozwoju pieczy zastępczej 2024-2026.docx (198,09KB)

 10. 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację przez Powiat Prudnicki Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy Domowej” - Edycja 2024 r. (druk nr 682).

  PDFdruk nr 682.pdf (1,12MB)
  DOCXdruk nr 682.docx (12,38KB)

 11. 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia herbu, flagi i pieczęci Powiatu Prudnickiego (druk nr 683).

  PDFdruk nr 683.pdf (458,40KB)
  DOCXdruk nr 683.docx (30,58KB)

 12. 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Prudnickiego do partnerstwa w celu realizacji wspólnego projektu pn. "Ścieżka rowerowa Prudnik – Jindřichov łączy pogranicze" w ramach Programu INTERREG CZECHY-POLSKA 2021-2027 (druk nr 684).

  PDFdruk nr 684.pdf (468,65KB)
  DOCXdruk nr 684.docx (11,74KB)

 13. 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Prudnickiego do partnerstwa w celu realizacji wspólnego projektu pn. "Śladami Legend Sportu II" w ramach Programu INTERREG CZECHY-POLSKA 2021-2027 (druk nr 685).

  PDFdruk nr 685.pdf (463,42KB)
  DOCXdruk nr 685.docx (11,65KB)

 14. 14. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Prudnickiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków (druk nr 686).

  PDFdruk nr 686.pdf (4,96MB)
  DOCXdruk nr 686.docx (13,36KB)

 15. 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Prudnickiego do partnerstwa w celu realizacji wspólnego projektu pn. „Zrównoważona mobilność miejska na obszarze Subregionu Południowego” w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027 (druk nr 687).

  PDFdruk nr 687.pdf (759,27KB)
  DOCXdruk nr 687.docx (12,72KB)

 16. 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2024 r. (druk nr 688).

  PDFdruk nr 688.pdf (2,21MB)
  DOCXdruk nr 688.docx (32,73KB)

 17. 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Prudnickiego (druk nr 689).

  PDFdruk nr 689.pdf (3,39MB)
  DOCXdruk nr 689.docx (13,50KB)

 18. 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Gminie Prudnik pomocy finansowej w formie dotacji celowej (druk nr 690).

  PDFdruk nr 690.pdf (890,02KB)
  DOCXdruk nr 690.docx (12,22KB)

 19. 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Gminie Biała pomocy finansowej w formie dotacji celowej (druk nr 691).

  PDFdruk nr 691.pdf (972,37KB)
  DOCXdruk nr 691.docx (12,74KB)

 20. 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Gminie Głogówek pomocy finansowej w formie dotacji celowej (druk nr 692).

  PDFdruk nr 692.pdf (931,46KB)
  DOCXdruk nr 692.docx (12,53KB)

 21. 21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Gminie Głogówek pomocy finansowej w formie dotacji celowej (druk nr 693).

  PDFdruk nr 693.pdf (887,27KB)
  DOCXdruk nr 693.docx (12,25KB)

 22. 22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gmina Biała na dofinansowanie organizacji Dożynek Wojewódzkich - Biała 8 września 2024 r. (druk nr 694).

  PDFdruk nr 694.pdf (621,76KB)

 23. 23. Przyjęcie sprawozdania ze sposobu przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków skierowanych do Rady Powiatu w Prudniku w 2023 roku.

  PDFSprawozdanie ze sposobu przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków skierowanych do Rady Powiatu w Prudniku w 2023 roku.pdf (155,15KB)

 24. 24. Wnioski i oświadczenia Radnych.
 25. 25. Zamknięcie LXXXII Sesji Rady Powiatu w Prudniku.