Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr LXXXI/678/2024 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 23-02-2024 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Prudnickiego do partnerstwa w celu realizacji wspólnego projektu pn. „Rywalizacja Sportowa Tworzy Tożsamość Pogranicza” w ramach Funduszu Małych Projektów w Euroregionie Pradziad realizowanego ze środków INTERREG CZECHY-POLSKA 2021-2027

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 8 i art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107) oraz art. 216 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872.), w związku z art. 39 ust. 1 z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. poz. 1079) Rada Powiatu w Prudniku uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Wyraża się zgodę na przystąpienie Powiatu Prudnickiego do partnerstwa z TJ OLYMPIA BRUNTÁL z.s. w celu wspólnej realizacji projektu pn. „Rywalizacja Sportowa Tworzy Tożsamość Pogranicza”, zwanego dalej Projektem. 2. Projekt przewidziany jest do realizacji w ramach Funduszu Małych Projektów w Euroregionie Pradziad realizowanego ze środków INTERREG CZECHY-POLSKA 2021-2027.
3. Projekt zakłada organizację transgranicznych wydarzeń sportowych we współpracy z Parterem czeskim.

§ 2. Bezpośrednim realizatorem projektu, o którym mowa w § 1 będzie Powiat Prudnicki.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Prudniku.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

Józef Janeczko

 

PDF   Uchwała Nr LXXXI6782024 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 23-02-2024 w sprawi. „Rywalizacja Sportowa Tworzy Tożsamość Pogranicza” w.pdf (171,45KB)