Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr LXXXI/675/2024 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 23-02-2024 w sprawie nadania Odznaki Honorowej Powiatu Prudnickiego

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107), w związku z § 3 ust. 1 uchwałyNr XLVIII/320/2014 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej Powiatu Prudnickiego oraz ustalenia jej wzoru oraz zasad trybu jej nadawania i sposobu noszenia zmienionej uchwałami Rady Powiatu w Prudniku Nr V/43/2015 z dnia 27 lutego 2015 r. oraz Nr III/22/2018 z dnia 14 grudnia 2018 r. (Dz. Urz. Województwa Opolskiego z 2014 r., poz. 2027, z 2015 r., poz. 572, z 2018 r. poz. 3600), Rada Powiatu w Prudniku uchwala, co następuje:

§ 1. Nadaje się Odznakę Honorową Powiatu Prudnickiego Panu Zenonowi Zaczyńskiemu za całokształt działalności zawodowej, społecznej i publicznej na rzecz Powiatu Prudnickiego. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu w Prudniku.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

Józef Janeczko

 

PDF   Uchwała Nr LXXXI6752024 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 23-02-2024 w sprawie nadania Odznaki Honorowej Powiatu Prudnickiego.pdf (159,42KB)