Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

LXXXI Sesja Rady Powiatu w Prudniku w dniu 23 lutego 2024 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU W PRUDNIKU

Z A W I A D A M I A,

           że w dniu 23 lutego 2024 r. o godz. 12:30

          w Starostwie Powiatowym w Prudniku

z w o ł u j e

          LXXXI SESJĘ RADY POWIATU

 1. 1. Otwarcie LXXXI sesji, przywitanie Radnych Rady Powiatu i zaproszonych gości.
 2. 2. Odtworzenie hymnu państwowego.
 3. 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. 4. Przyjęcie protokołu z posiedzenia z dnia 26 stycznia 2024 r.
 5. 5. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu w okresie między-sesyjnym.
 6. 6. Informacja Starosty o pracy w okresie między-sesyjnym.
 7. 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Programu Oddziaływań Korekcyjno-Edukacyjnego dla osób stosujących przemoc domową" (druk nr 659)

  PDFdruk nr 659.pdf (7,28MB)

 8. 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Programu Oddziaływań Psychologiczno-Terapeutycznych dla osób stosujących przemoc domową" (druk nr 660).

  PDFdruk nr 660.pdf (5,68MB)

 9. 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany "Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony osób doznających przemocy domowej na lata 2021-2025" (druk nr 661).

  PDFdruk nr 661.pdf (12,42MB)

 10. 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Prudnickiego do partnerstwa w celu realizacji wspólnego projektu pn. "Gmina Głuchołazy, Gmina Branice, Gmina Kietrz i Powiat Prudnicki razem dla poprawy efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej" w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027 (druk nr 662).

  PDFdruk nr 662.pdf (769,22KB)

 11. 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Prudnickiego do partnerstwa w celu realizacji wspólnego projektu pn. "Synergia na granicy - współpraca Czeskich i Polskich placówek Edukacyjnych" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG Republika Czeska - Polska 2021-2027 (druk nr 663).

  PDFdruk nr 663.pdf (609,47KB)

 12. 12. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego: wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Powiat Prudnicki (druk nr 664).

  PDFdruk nr 664.pdf (1,45MB)

 13. 13. Przekazanie części skargi do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

  PDFSkarga na działalność Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Prudniku.pdf (185,05KB)
  PDFSkarga na działalność Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Prudniku.pdf (2,11MB)
   

 14. 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania części skargi według właściwości (druk nr 665).

  PDFdruk nr 665.pdf (725,83KB)

 15. 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wskazania nowego terminu rozpatrzenia części skargi na działalność Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Prudniku (druk 666).

  PDFdruk nr 666.pdf (1,37MB)

 16. 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2024 r. (druk nr 667).

  PDFdruk nr 667.pdf (2,80MB)

 17. 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Prudnickiego (druk nr 668).

  PDFdruk nr 668.pdf (3,31MB)

 18. 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2024 r. (druk nr 669).

  PDFdruk nr 669.pdf (467,75KB)

 19. 19. Przyjęcie sprawozdania z realizacji „Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w roku 2023”.

  PDFSprawozdanie z realizacji „Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w roku 2023”.pdf (6,92MB)

 20. 20. Przyjęcie sprawozdania z realizacji „Powiatowego Programu Działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Prudnickim na lata 2017-2023” za rok 2023.

  PDFSprawozdanie z realizacji „Powiatowego Programu Działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Prudnickim na lata 2017-2023” za rok 2023.pdf (11,63MB)

 21. 21. Przyjęcie rocznego sprawozdania z efektów pracy Organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za rok 2023.

  PDFRoczne sprawozdanie z efektów pracy Organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za rok 2023.pdf (6,74MB)

 22. 22. Wnioski i oświadczenia Radnych.
 23. 23. Zamknięcie LXXXI Sesji Rady Powiatu w Prudniku.