Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

24.01.2024 r. Informacja o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łącznik i Dębina

Prudnik, dnia 24.01.2024 r.

 

AB-IV.6740.1.47.2023

 

INFORMACJA O WYDANEJ DECYZJI

 

Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz oceny oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094)

 

informuję,

 

że Starosta Prudnicki, decyzją nr 18 z dnia 23 stycznia 2023 r., znak AB-IV.6740.1.47.2023 zatwierdził projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany i udzielił inwestorowi – Gminie Biała, ul. Rynek 10, 48-210 Biała, pozwolenia na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łącznik i Dębina w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami
w miejscowości Łącznik i Dębina” w Łączniku, ul. Nowa, ul. Sportowa, ul. M. Reja, ul. Stawowa, ul. Skowrońskiego, ul. Filipa Roboty,
ul. Ogrodowa, ul. Plebiscytowa i w Dębinie, ul. Polna, na działkach oznaczonych w rejestrze gruntów numerami 1278/113, 975/245, 505/107, 242, 298/112, 976/468, 926, 886, 1404/241, 457/75, 890/256, 804/253, 252, 807/38, 810/38, 37, 271, 498/55, 620/63, 240, 805/256, 820/171, 598/239, 987/55, 942/58, 999/118, 467/244, 539/187, 597/150, 251, 151, 970/159, 532/184, 1370/252, 1362/253, 632/52, 634/19, 1341/238, 1350/16, 623/260, 938/935, 939/935, 945/181, 946/181, 647/184, 225/150, 147, 593/77, 560/83, 347/83, 348/83, 313/83, 742/741, 354/83, 601/155, 480/91, 478/87, 479/88, 1182/120, 1183/120, 990/235, 1345/17, 1275/41, 431/173, 375/259, 585/83, 584/83, 356/83, 1228/247, obręb 0049 Łącznik.

 

Z treścią decyzji i dokumentacją sprawy strony mogą zapoznać się w budynku Starostwa Powiatowego w Prudniku w godzinach pracy urzędu.

 

Dzień udostępnienia informacji: 24.01.2024 r.

z up. STAROSTY

mgr Magdalena Tomaszewska

Naczelnik Wydziału

Administracji Budowlanej

24.01.2024 r. Informacja o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łącznik i Dębina