Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

LXXX Sesja Rady Powiatu w Prudniku w dniu 26 stycznia 2024 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU W PRUDNIKU

Z A W I A D A M I A,

           że w dniu 26 stycznia 2024 r. o godz. 12:30

          w Starostwie Powiatowym w Prudniku

z w o ł u j e

          LXXX SESJĘ RADY POWIATU

 

 

 1. 1. Otwarcie LXXX sesji, przywitanie Radnych Rady Powiatu i zaproszonych gości.
 2. 2. Odtworzenie hymnu państwowego.
 3. 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. 4. Przyjęcie protokołu z posiedzenia z dnia 22 grudnia 2023 r.
 5. 5. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu w okresie między-sesyjnym.
 6. 6. Informacja Starosty o pracy w okresie między-sesyjnym.
 7. 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Prudnickiego do realizacji projektu pn. "Cyberbezpieczny samorząd Powiatu Prudnickiego" w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC) (druk nr 652).

  PDFdruk nr 652.pdf (483,70KB)
  DOCXdruk nr 652.docx (11,12KB)
   

 8. 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację przez Powiat Prudnicki Programu Psychologiczno-Terapeutycznego dla osób stosujących przemoc w rodzinie, który jest finansowany z budżetu Wojewody Opolskiego (druk nr 653).

  PDFdruk nr 653.pdf (404,20KB)
  DOCXdruk nr 653.docx (11,11KB)
   

 9. 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację przez Powiat Prudnicki Programu Korekcyjno-Edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie, który jest finansowany z budżetu Wojewody Opolskiego (druk nr 654).

  PDFdruk nr 654.pdf (405,78KB)
  DOCXdruk nr 654.docx (11,17KB)
   

 10. 10. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego: wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Powiat Prudnicki (druk nr 655).

  PDFdruk nr 655.pdf (1,58MB)
  DOCXdruk nr 655.docx (15,66KB)
   

 11. 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2024 r. (druk nr 656).

  PDFdruk nr 656.pdf (3,28MB)
  DOCXdruk nr 656.docx (37,19KB)
   

 12. 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Prudnickiego (druk nr 657).

  PDFdruk nr 657.pdf (3,25MB)
  DOCXdruk nr 657.docx (13,52KB)
   

 13. 13. Sprawozdanie Starosty Prudnickiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Prudnickim za rok 2023.

  PDFSprawozdanie Starosty Prudnickiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Prudnickim za rok 2023.pdf (21,87MB)
  DOCXSprawozdanie Starosty Prudnickiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Prudnickim za rok 2023.docx (97,87KB)
   

 14. 14. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za rok 2023.

  PDFSprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za rok 2023.pdf (616,74KB)

 15. 15. Wnioski i oświadczenia Radnych
 16. 16. Zamknięcie LXXX Sesji Rady Powiatu w Prudniku