Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

14.12.2023 r. Informacja o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę instalacji gospodarki obiegu zamkniętego – biogazowni rolniczej biometanowej w miejscowości Wierzbiec

Prudnik, dnia 14.12.2023 r.

 

AB-II.6740.4.141.2023

 

INFORMACJA O WYDANEJ DECYZJI

 

Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz oceny oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094)

 

informuję,

 

że Starosta Prudnicki, decyzją nr 359 z dnia 12 grudnia 2023 r., znak AB-II.6740.4.141.2023 zatwierdził projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany i udzielił inwestorowi – GreenGas P.S.A., ul. Grzybowska 87,00-844 Warszawa, pozwolenia na budowę instalacji gospodarki obiegu zamkniętego – biogazowni rolniczej biometanowej w miejscowości Wierzbiec, na działce oznaczonej w rejestrze gruntów numerem 183/7, obręb 0118 Wierzbiec, jednostka ewidencyjna 161004_5 Prudnik – obszar wiejski.

 

Z treścią decyzji i dokumentacją sprawy strony mogą zapoznać się w budynku Starostwa Powiatowego w Prudniku w godzinach pracy urzędu.

 

Dzień udostępnienia informacji: 14.12.2023 r.

z up. STAROSTY

inż. Mariusz Maćków

Inspektor Wydziału

Administracji Budowlanej