Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rejestr zmian stron

 1. Uchwała Nr LX/494/2022 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 30-09-2022 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Prudnickiego.
  Data modyfikacji: 06-10-2022 15:28
 2. Uchwała Nr LX/493/2022 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 30-09-2022 w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2022 r.
  Data modyfikacji: 06-10-2022 15:28
 3. Uchwała Nr LX/492/2022 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 30-09-2022 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego: wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Powiat Prudnicki
  Data modyfikacji: 06-10-2022 15:25
 4. Uchwała Nr LX/491/2022 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 30-09-2022 w sprawie uchwalenia programu współpracy Powiatu Prudnickiego z organizacjami pozarządowymioraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytkupublicznegoi o wolontariacie na rok 2023
  Data modyfikacji: 06-10-2022 15:25
 5. Uchwały Zarządu Powiatu VI kadencji 2018 - 2023
  Data modyfikacji: 06-10-2022 12:25
 6. Uchwała Nr 231/833/2022 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 16-09-2022 uchylająca uchwałę w sprawie ogłoszenia kolejnego otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych Powiatu Prudnickiego w 2022 roku
  Data modyfikacji: 06-10-2022 12:17
 7. Uchwała Nr 231/832/2022 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 16-09-2022 w sprawie zmian planu finansowego budżetu na 2022 r.
  Data modyfikacji: 06-10-2022 12:16
 8. Uchwała Nr 231/831/2022 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 16-09-2022 w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2022 r.
  Data modyfikacji: 06-10-2022 12:16
 9. Uchwała Nr 230/830/2022 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 07-09-2022 w sprawie upoważnienia Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Prudnikudo realizacji Projektu w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych na lata 2020 - 2024 - "Aktywna tablica"
  Data modyfikacji: 06-10-2022 12:11
 10. Uchwała Nr 230/829/2022 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 07-09-2022 w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół w Głogówku do realizacji Projektu w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych na lata 2020 - 2024 - "Aktywna tablica"
  Data modyfikacji: 06-10-2022 12:11