Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rejestr zmian stron

 1. VI Kadencja 2018-2023
  Data modyfikacji: 31-05-2023 13:19
 2. Uchwała Nr LXIX/578/2023 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 29-05-2023 w sprawie rozpatrzenia wystąpienia pokontrolnego, skierowanego przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu w Prudniku
  Data modyfikacji: 30-05-2023 18:29
 3. Uchwała Nr LXIX/577/2023 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 29-05-2023 w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2023 r.
  Data modyfikacji: 30-05-2023 18:29
 4. Uchwała Nr LXIX/576/2023 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 29-05-2023 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Prudniku na 2023 r.
  Data modyfikacji: 30-05-2023 18:26
 5. Uchwała Nr LXIX/575/2023 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 29-05-2023 w sprawie rocznej oceny działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej Bonifratrów w Prudniku
  Data modyfikacji: 30-05-2023 18:25
 6. Uchwała Nr LXIX/574/2023 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 29-05-2023 w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Białej
  Data modyfikacji: 30-05-2023 18:25
 7. Uchwała Nr LXIX/573/2023 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 29-05-2023 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Prudniku
  Data modyfikacji: 30-05-2023 18:24
 8. Uchwała Nr LXIX/572/2023 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 29-05-2023 w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu w Prudniku
  Data modyfikacji: 30-05-2023 18:24
 9. Uchwała Nr LXIX/571/223 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 29-05-2023 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Prudnickiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Prudnickiego za 2022 rok
  Data modyfikacji: 30-05-2023 18:24
 10. LXIX Sesja Rady Powiatu w Prudniku w dniu 29 maja 2023 r.
  Data modyfikacji: 30-05-2023 18:23