Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rejestr zmian stron

 1. Uchwała Nr Rady Powiatu w Prudniku z dnia 26-11-2021 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Prudnickiego
  Data modyfikacji: 29-11-2021 16:00
 2. Uchwała Nr Rady Powiatu w Prudniku z dnia 26-11-2021 w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet przysługujących radnym oraz zwrotu kosztów podróży służbowych
  Data modyfikacji: 29-11-2021 15:58
 3. Uchwała Nr Rady Powiatu w Prudniku z dnia 26-11-2021 w sprawie wyboru przedstawiciela do Zgromadzenia Związku Powiatowo – Gminnegoo nazwie: Powiatowo – Gminny Związek Transportu „POGRANIECZE”
  Data modyfikacji: 29-11-2021 15:58
 4. Uchwała Nr XLIX/391/2021 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 26-11-2022 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2022 rok
  Data modyfikacji: 29-11-2021 15:58
 5. Uchwała Nr Rady Powiatu w Prudniku z dnia 26-11-2021 w sprawie rozpatrzenia skargi na Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku
  Data modyfikacji: 29-11-2021 15:57
 6. Uchwała Nr Rady Powiatu w Prudniku z dnia 26-11-2021 w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2021 r.
  Data modyfikacji: 29-11-2021 15:57
 7. Uchwała Nr Rady Powiatu w Prudniku z dnia 26-11-2021 zmieniająca uchwałę w sprawie określania zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację społeczną i zawodową realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Powiatowy Urząd Pracy w Prudniku
  Data modyfikacji: 29-11-2021 15:54
 8. Uchwała Nr Rady Powiatu w Prudniku z dnia 26-11-2021 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia programu współpracy Powiatu Prudnickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022
  Data modyfikacji: 29-11-2021 15:54
 9. Uchwała Nr Rady Powiatu w Prudniku z dnia 26-11-2021 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Prudnickiego do składania wniosku na realizację programu wieloletniego - „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” – Priorytet 3”
  Data modyfikacji: 29-11-2021 15:53
 10. 2021-11-29 Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Powiatu w Prudniku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Powiatu Prudnickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022
  Data modyfikacji: 29-11-2021 13:00