Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rejestr zmian stron

 1. 2023-03-31 Wyniki otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w 2023 roku.
  Data modyfikacji: 31-03-2023 14:39
 2. Wykonanie budżetu Powiatu Prudnickiego za IV kwartał 2022 r.
  Data utworzenia: 30-03-2023 11:17
 3. Zgłoszenie Nr AB-III.6743.2.19.2023
  Data modyfikacji: 29-03-2023 15:24
 4. 2023-03-29 BT24331 PRUDNIK ZACHOD – przedłożenie informacji o zmianie danych w instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne
  Data modyfikacji: 29-03-2023 14:15
 5. 2023-03-28 Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu o wydaniu postanowienia zawieszającego postępowanie znak: GL.ZUZ.3.4210.395.2022.RG, prowadzonego na wniosek Burmistrza Prudnika, w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych w ramach inwestycji dla zdania: „Budowa drogi ul. Działkowej Prudnik – Łąka Prudnicka” do czasu, kiedy decyzja o ustaleniu linii brzegu cieku Dębowiecki stanie się ostateczna.
  Data modyfikacji: 29-03-2023 08:00
 6. 2023-03-27 Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu, znak GL.ZUZ.3.4210.60.2023.RG z dnia 3 marca 2023 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych, dla zadania: pn.: „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1617 O relacji Łąka Prudnicka - Starowice".
  Data modyfikacji: 27-03-2023 13:22
 7. Administracja Budowlana
  Data modyfikacji: 27-03-2023 12:44
 8. Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Play numer PRD8001_A wraz z kablową linią zasilającą oraz kanalizacją kablową w Prudniku
  Data modyfikacji: 27-03-2023 12:43
 9. Zgłoszenie Nr AB-III.6743.2.16.2023
  Data modyfikacji: 27-03-2023 10:38
 10. Zgłoszenie Nr AB-III.6743.2.15.2023
  Data modyfikacji: 27-03-2023 10:28