Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rejestr zmian stron

 1. 2022-06-10 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej dla zadania pn. Dostawa rolet zewnętrznych do Placówki opiekuńczo – wychowawczej w Prudniku w ramach projektu pn. „Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – II edycja” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 – 2020 (RPO WO).
  Data modyfikacji: 29-06-2022 13:00
 2. 2022-06-29 Użyczenie Zarzewie
  Data modyfikacji: 29-06-2022 08:24
 3. Protokoły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej VI kadencji
  Data modyfikacji: 28-06-2022 11:48
 4. 2022-06-28 Ogłoszenie o przetargu wyciąg Głogówek
  Data modyfikacji: 28-06-2022 08:02
 5. 2022-06-15 Dostawa paliw: oleju napędowego i benzyny bezołowiowej dla pojazdów oraz sprzętu Wydziału Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Prudniku w 2022 r.– Część II
  Data modyfikacji: 27-06-2022 13:48
 6. Protokoły z posiedzeń Komisji Edukacji, Bezpieczeństwa Publicznego, Zdrowia i Polityki Społecznej VI kadencji
  Data modyfikacji: 24-06-2022 14:45
 7. Protokoły z posiedzeń Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Nieruchomościami VI kadnecji
  Data modyfikacji: 24-06-2022 14:36
 8. Protokoły z posiedzeń Komisji Skarg, Wniosków i Petycji VI kadencji
  Data modyfikacji: 24-06-2022 14:03
 9. LVII Sesja Rady Powiatu w Prudniku w dniu 30 czerwca
  Data modyfikacji: 23-06-2022 17:31
 10. Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2021 r.
  Data modyfikacji: 23-06-2022 12:15