Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

LXXVIII Sesja Rady Powiatu w Prudniku w dniu 8 grudnia 2023 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU W PRUDNIKU

Z A W I A D A M I A,

           że w dniu 8 grudnia 2023 r. o godz. 12:30

          w Starostwie Powiatowym w Prudniku

z w o ł u j e

          LXXVIII SESJĘ RADY POWIATU

 

 1. 1. Otwarcie LXXVIII sesji, przywitanie Radnych Rady Powiatu i zaproszonych gości.
 2. 2. Odtworzenie hymnu państwowego.
 3. 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. 4. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr LXVII/556/2023 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie określania zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację społeczną i zawodową realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Powiatowy Urząd Pracy w Prudniku (druk nr 634).

  PDFdruk nr 634.pdf (1,03MB)
  DOCXdruk nr 634.docx (13,72KB)
   

 5. 5. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia programu współpracy Powiatu Prudnickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024 (druk nr 635).

  PDFdruk nr 635.pdf (661,56KB)
  DOCXdruk nr 635.docx (18,27KB)
   

 6. 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Powiatu w Prudniku (druk nr 636).

  PDFdruk nr 636.pdf (5,71MB)
  DOCXdruk nr 636.docx (34,90KB)
   

 7. 7. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Rady Seniorów Powiatu Prudnickiego oraz nadania jej statutu (druk nr 637).

  PDFdruk nr 637.pdf (336,34KB)
  DOCXdruk nr 637.docx (10,88KB)
   

 8. 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2023 r. (druk nr 638)

  PDFdruk nr 638.pdf (2,02MB)
  DOCXdruk nr 638.docx (23,54KB)
   

 9. 9. Wnioski i oświadczenia Radnych.
 10. 10. Zamknięcie LXXVIII sesji Rady Powiatu.