Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr LXXVII/631/2023 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 24-11-2023 zmieniająca uchwałę nr LXVII/556/2023 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie określania zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację społeczną i zawodową realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Powiatowy Urząd Pracy w Prudniku.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1526 z późn. zm.), w związku z art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2023 r. poz. 100 z późn. zm.) Rada Powiatu w Prudniku uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr LXVII/556/2023 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie określania zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację społeczną i zawodową realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Powiatowy Urząd Pracy w Prudniku, § 2 otrzymuje brzmienie:
§ 2. 1. Wysokość środków na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej w roku 2023 wynosi 2.658.119,00 zł. 2. Określa się podział środków na realizację poszczególnych zadań z zakresu rehabilitacji społecznej: 1) dofinansowanie kosztów działania warsztatu terapii zajęciowej - 1.474.800,00 zł, 2) dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych 3) dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych – 373.984,00 zł , w tym: a) dorośli - 313.984,00 zł, b) dzieci - 60.000,00 zł, 4) dofinansowanie w zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze – 601.249,98 zł , w tym: a) dorośli - 500.249,98 zł, b) dzieci - 101.000,00 zł, 5) dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych – 185.000,00 zł , w tym: a) dorośli - 117.000,00 zł, b) dzieci - 68.000,00 zł . ”;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Prudniku.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

Józef Janeczko

 

PDF   Uchwała Nr LXXVII6312023 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 24-11-2023 zmieniająca uchwałę nr LXVII5562023 Rady Powiatu w.pdf (171,38KB)