Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr LXXVII/627/2023 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 24-11-2023 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2024 rok

Na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 oraz z 2023 r. poz. 572) oraz § 45 ust. 1 i 2 w związku z § 32 ust. i § 52 Statutu Powiatu Prudnickiego uchwalonego uchwałą Nr LVI/386/2018 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 19 października 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2018r. poz. 2954), Rada Powiatu w Prudniku uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2024 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

Józef Janeczko

 

PDF   Uchwała Nr LXXVII6272023 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 24-11-2023 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2024.pdf (287,01KB)

DOCXZałącznik nr 1 LXXVII6272023.docx (7,70KB)