Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr LXXVII/626/2023 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 24-11-2023 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu i zawarcie kolejnej umowy najmu części nieruchomości położonej w Prudniku przy ul. Klasztornej 4.

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1526, Dz. U. z 2023 r. poz. 572), art. 37 ust. 4 w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344, poz. 1113, poz. 1463, poz. 1506, poz. 1688, poz. 1762, poz. 1906, poz. 2029) Rada Powiatu w Prudniku uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu i zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata pomieszczenia, o łącznej powierzchni użytkowej 46,59 m 2 , stanowiącego część samodzielnego lokalu użytkowego, zlokalizowanego, w budynku położonym w Prudniku przy ul. Klasztornej 4, stanowiącym współwłasność Powiatu Prudnickiego, na nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków nr 734/283 karta mapy 10, o powierzchni 0,0514 ha oraz nr 735/283 karta mapy 10 o powierzchni 0,0436 ha, dla której Sąd Rejonowy w Prudniku prowadzi księgę wieczystą nr OP1P/00030174/5 . § 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Prudniku.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

Józef Janeczko

 

PDF   Uchwała Nr LXXVII6262023 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 24-11-2023 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu i.pdf (163,70KB)