Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wnioski do pobrania

PDFEGiB Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów i budynków.pdf (1,02MB)
PDFP Wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego.pdf (616,72KB)
PDFP1 Uszczegółowienie wniosku o udostępnienie mapy ewidencji gruntów i budynków lub mapy zasadniczej.pdf (574,98KB)
PDFP2 Uszczegółowienie wniosku o udostępnienie danych na podstawie bazy EGiB.pdf (641,34KB)
PDFP3 Uszczegółowienie wniosku o udostępnienie zbiorów danych GESUT.pdf (570,46KB)
PDFP4 Uszczegółowienie wniosku o udostępnienie zbiorów danych bazy danych BDOT500.pdf (570,78KB)
PDFP5 Uszczegółowienie wniosku o udostępnienie rejestru cen nieruchomości.pdf (385,39KB)
PDFP6 Uszczegółowienie wniosku o udostępnienie rejestrów kartotek skorowidzów wykazów zestawień tworzonych na podstawie bazy danych EGiB.pdf (568,46KB)
PDFP7 Uszczegółowienie wniosku o udostępnienie innych materiałów.pdf (583,40KB)
PDFWniosek na ujawnienie aktu poświadczenia dziedziczenia lub postanowienia sądowego.pdf (209,65KB)
PDFWniosek na zmianę nazwiska i adresu zameldowania.pdf (190,44KB)
PDFWniosek o przeprowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów.pdf (168,77KB)
PDFWniosek o regulację działu I Księgi Wieczystej.pdf (209,05KB)
PDFWniosek o regulację działu III Księgi Wieczystej.pdf (209,55KB)
PDFWniosek o uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.pdf (175,18KB)
DOCZal.1. Umowa zgłaszanie prac drogą elektroniczna.doc (50,00KB)
DOCZal.2. Oświadczenie udostępniania danych.doc (32,00KB)
DOCZal.3. Wykaz osób reprezentujących firmę.doc (37,00KB)
XLSZG1 Zgłoszenie prac geodezyjnych.xls (164,00KB)
XLSXZG3 Zgłoszenie prac geodezyjnych uzupelniające.xlsx (26,03KB)