Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

LXXVI Sesja Rady Powiatu w Prudniku w dniu 9 listopada 2023 r.

Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad. - 14:09:00

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Alicja Zawiślak, Joachim Kosz, Dragomir Rudy, Janusz Siano, Magdalena Sobczak, Radosław Roszkowski, Joanna Korzeniowska, Antoni Sokołowski, Kazimierz Bodaszewski, Mirosław Czupkiewicz, Dariusz Kolbek, Ewelina Langfort, Józef Meleszko, Józef Janeczko, Ryszard Kwiatkowski
 • BRAK GŁOSU (2):
  Judyta Walocha, Bożena Wróblewska

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Prudnickiego do realizacji zadania pn. "Remont drogi powiatowej nr DP 1272 O relacji Krobusz - DP 1268 O na odcinku 999,50 m" (druk nr 613) - 14:13:00

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Joachim Kosz, Magdalena Sobczak, Dragomir Rudy, Józef Meleszko, Mirosław Czupkiewicz, Dariusz Kolbek, Antoni Sokołowski, Ewelina Langfort, Radosław Roszkowski, Janusz Siano, Ryszard Kwiatkowski, Joanna Korzeniowska, Alicja Zawiślak, Józef Janeczko
 • BRAK GŁOSU (3):
  Judyta Walocha, Bożena Wróblewska, Kazimierz Bodaszewski

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Prudnickiego (druk nr 614) - 14:15:00

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Dragomir Rudy, Alicja Zawiślak, Janusz Siano, Mirosław Czupkiewicz, Antoni Sokołowski, Józef Meleszko, Judyta Walocha, Joanna Korzeniowska, Ewelina Langfort, Dariusz Kolbek, Józef Janeczko, Radosław Roszkowski, Joachim Kosz, Magdalena Sobczak, Kazimierz Bodaszewski, Ryszard Kwiatkowski
 • BRAK GŁOSU (1):
  Bożena Wróblewska

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację społeczną i zawodową realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Powiatowy Urząd Pracy w Prudniku (druk nr 615) - 14:18:00

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Joachim Kosz, Dragomir Rudy, Janusz Siano, Joanna Korzeniowska, Józef Meleszko, Magdalena Sobczak, Alicja Zawiślak, Antoni Sokołowski, Radosław Roszkowski, Ewelina Langfort, Ryszard Kwiatkowski, Józef Janeczko, Dariusz Kolbek, Mirosław Czupkiewicz, Kazimierz Bodaszewski, Judyta Walocha
 • BRAK GŁOSU (1):
  Bożena Wróblewska

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Prudnickiego do realizacji Programu pn. "Opieka Wytchnieniowa" dla Jednostek Samorządu - edycja 2024 (druk nr 616) - 14:20:00

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Alicja Zawiślak, Józef Meleszko, Dragomir Rudy, Joachim Kosz, Mirosław Czupkiewicz, Radosław Roszkowski, Antoni Sokołowski, Judyta Walocha, Joanna Korzeniowska, Józef Janeczko, Dariusz Kolbek, Magdalena Sobczak, Ryszard Kwiatkowski, Janusz Siano, Ewelina Langfort, Kazimierz Bodaszewski
 • BRAK GŁOSU (1):
  Bożena Wróblewska

Głosowanie w sprawie przekazania petycji w sprawie podpisu na urządzeniach elektronicznych. - 14:31:00

Wyniki imienne:

 • ZA (11):
  Magdalena Sobczak, Joachim Kosz, Janusz Siano, Alicja Zawiślak, Józef Meleszko, Dragomir Rudy, Ewelina Langfort, Judyta Walocha, Joanna Korzeniowska, Józef Janeczko, Antoni Sokołowski
 • PRZECIW (1):
  Mirosław Czupkiewicz
 • WSTRZYMUJE SIĘ (2):
  Ryszard Kwiatkowski, Dariusz Kolbek
 • BRAK GŁOSU (3):
  Radosław Roszkowski, Bożena Wróblewska, Kazimierz Bodaszewski