Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zadania Wydziału Geodzeji, Kartografii i Katastru

POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ
1)    prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym:
a)    ewidencji gruntów i budynków,
b)    geodezyjnej ewidencji sieci i uzbrojenia terenu,
c)    gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
2)     tworzenie, prowadzenie i udostępnianie baz danych rejestru cen i wartości nieruchomości,    
szczegółowych osnów geodezyjnych oraz obiektów topograficznych zapewniającej    
tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 - 1:5000,
3)    tworzenie i udostępnianie standardowych opracowań kartograficznych (mapy ewidencyjne
i mapy zasadnicze) w skalach 1:500,1:1000,1:2000,1:5000,    
4)    przeprowadzanie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowanie i prowadzenie
map oraz tabel taksacyjnych nieruchomości,
5)    zakładanie osnów szczegółowych,
6)    ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych,
7)    koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,
8)    udzielanie    informacji    o    posiadanym    państwowym    zasobie    geodezyjnym
i kartograficznym, sposobach jego wykorzystania i udostępniania,
9)    przyjmowanie i ewidencjonowanie zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych,
10)    koordynacja realizacji prac geodezyjnych i kartograficznych dotyczących tego samego obszaru, zgłoszonych przez różnych wykonawców prac,
11)    udzielanie informacji i udostępnianie danych z zasobu,
12)    naliczanie   opłat   za   czynności   geodezyjne   i   kartograficzne, sporządzanie dokumentów finansowych, prowadzenie obsługi kasowej oraz udzielanie informacji i udostępnianie danych z zasobu
13)     kontrola przyjmowanych do zasobu opracowań geodezyjnych i kartograficznych pod    
względem jakości, kompletności oraz zgodności z obowiązującymi przepisami prawa,    
14)    modernizacja i aktualizacja operatu ewidencji gruntów i budynków,
15)    ewidencja, przetwarzanie i przechowywanie dokumentów przejętych do zasobu,
16)    ocena stanu zasobu i wnioskowanie potrzeb realizacji niezbędnych prac,
17)    wyłączanie dokumentów z zasobu.

 

Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Prudniku
Data wytworzenia: 2016-02-19