Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr 306/1114/2023 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 30-10-2023 w sprawie zmian planu finansowego budżetu na 2023 r.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) oraz art. 247 ust. 1, 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 poz. 1270 ze zm.), Zarząd Powiatu w Prudniku uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian planu finansowego budżetu zgodnie z załącznikami do niniejszej uchwały:
1) Załącznik Nr 1 dotyczy Uchwały Rady Powiatu w Prudniku z dnia 30 października 2023 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2023 r.,
2) Załącznik Nr 2 dotyczy Uchwały Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 30 października 2023 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2023 r. oraz wniosków.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się kierownikom jednostek organizacyjnych oraz Skarbnikowi Powiatu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PDF   Uchwała Nr 30611142023 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 30-10-2023 w sprawie zmian planu finansowego budżetu na 2023.pdf (685,83KB)

DOCXZałącznik nr 1 30611142023.docx (11,49KB)

DOCXZałącznik nr 2 30611142023.docx (10,53KB)