Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr 306/1112/2023 Zarząd Powiatu w Prudniku z dnia 30-10-2023 w sprawie wydania opinii w sprawie zaliczenia nowego odcinka drogi do kategorii drogi powiatowej

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 z późn. zm.) oraz art. 6a ust. 2 w związku z art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 645 z późn. zm.) Zarząd Powiatu w Prudniku uchwala, co następuje:

§ 1. . Opiniuje się pozytywnie zaliczenie nowego odcinka drogi położonego na działkach oznaczonych numerami 1392/52, 216/10, 1392/54, 1392/55 arkusz mapy 11, w miejscowości Polska Nowa Wieś, gmina Komprachcice do kategorii drogi powiatowej, poprzez włączenie w istniejący ciąg drogi Nr 1756 O relacji Chróścina - Polska Nowa Wieś.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Naczelnikowi Wydziału Drogownictwa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Zarządu: Radosław Roszkowski
Członek Zarządu: Janusz Siano
Członek Zarządu Joachim Kosz
Członek Zarządu Dragomir Rudy
Członek Zarządu Alicja Zawiślak

PDF   Uchwała Nr 30611122023 Zarząd Powiatu w Prudniku z dnia 30-10-2023 w sprawie wydania opinii w.pdf (254,85KB)