Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

LXXVII Sesja Rady Powiatu w Prudniku w dniu 24 listopada 2023 r.

 1. PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU W PRUDNIKU

  Z A W I A D A M I A,

             że w dniu 24 listopada 2023 r. o godz. 12:30

            w Starostwie Powiatowym w Prudniku

  z w o ł u j e

            LXXVII SESJĘ RADY POWIATU

 2. 1. Otwarcie LXXVII sesji, przywitanie Radnych Rady Powiatu i zaproszonych gości.
 3. 2. Odtworzenie hymnu państwowego.
 4. 3. Przedstawienie porządku obrad.
 5. 4. Przyjęcie protokołu z posiedzenia z dnia 30 października 2023 r.
 6. 5. Przyjęcie protokołu z posiedzenia z dnia 9 listopada 2023 r.
 7. 6. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu w okresie między-sesyjnym.
 8. 7. Informacja Starosty o pracy w okresie między-sesyjnym.
 9. 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia Rady Seniorów Powiatu Prudnickiego oraz nadanie jej statutu (druk nr 617)

  PDFdruk nr 617.pdf (2,53MB)
  DOCXdruk nr 617.docx (21,14KB)
   

 10. 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu na rok 2024 (druk nr 618)

  PDFdruk nr 618.pdf (1,40MB)
  DOCXdruk nr 618.docx (15,92KB)
   

 11. 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wykonywania niektórych zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej (druk nr 619)

  PDFdruk nr 619.pdf (585,61KB)
  DOCXdruk nr 619.docx (11,28KB)
   

 12. 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Prudnickiego do projektu "Europejski Prudnik" w ramach programu Erasmus + (druk nr 620)

  PDFdruk nr 620.pdf (343,47KB)
  DOCXdruk nr 620.docx (10,91KB)
   

 13. 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych w Prudniku do przyznawania osobie niebędącej nauczycielem stawki wynagrodzenia zasadniczego, wyższej od ustalonej zgodnie z art. 15 ust. 3 ustawy Prawo Oświatowe (druk nr 621)

  PDFdruk nr 621.pdf (593,31KB)
  DOCXdruk nr 621.docx (11,83KB)
   

 14. 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie Województwu Opolskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie wkładu własnego do Projektu pt. „Rewitalizacja linii kolejowych nr 177 i 294 Racibórz - Racławice Ślaskie", w ramach II etapu naboru do „Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury kolejowej - Kolej + do 2028". (druk nr 622)

  PDFdruk nr 622.pdf (529,66KB)
  DOCXdruk nr 622.docx (11,38KB)
   

 15. 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie Województwu Opolskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie wkładu własnego do Projektu pt. „Rewitalizacja linii kolejowych nr 177 i 294 Racibórz - Racławice Ślaskie", w ramach II etapu naboru do „Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury kolejowej - Kolej + do 2028". (druk nr 623)

  PDFdruk nr 623.pdf (534,46KB)
  DOCXdruk nr 623.docx (11,41KB)
   

 16. 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu Powiatu Prudnickiego na realizację inwestycji "Renowacja wczesnobarokowej kropielnicy z XVI/XVII w." (druk nr 624)

  PDFdruk nr 624.pdf (1,04MB)
  DOCXdruk nr 624.docx (13,14KB)
   

 17. 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu Powiatu Prudnickiego na realizację inwestycji "Remont konserwatorski elewacji wieży kościoła w Śmiczu" (druk nr 625)

  PDFdruk nr 625.pdf (1,04MB)
  DOCXdruk nr 625.docx (13,15KB)
   

 18. 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu i zawarcie kolejnej umowy najmu części nieruchomości położonej w Prudniku przy ul. Klasztornej 4 (druk nr 626)

  PDFdruk nr 626.pdf (649,91KB)
  DOCXdruk nr 626.docx (12,16KB)
   

 19. 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2023 r. (druk nr 627)

  PDFdruk nr 627.pdf (2,84MB)
  DOCXdruk nr 627.docx (25,66KB)
   

 20. 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Prudnickiego (druk nr 628)

  PDFdruk nr 628.pdf (3,62MB)
  DOCXdruk nr 628.docx (13,52KB)
   

 21. 20. Omówienie projektu budżetu Powiatu Prudnickiego na 2024 r.

  PDFProjekt budżetu na 2024 r.pdf (3,15MB)
  DOCXProjekt budżetu na 2024 r.docx (11,70KB)
   

 22. 21. Wnioski i oświadczenia Radnych.
 23. 22. Zamknięcie LXXVII sesji Rady Powiatu.