Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Archiwista zakładowy

Do zakresu działania należy w szczególności:

 1. przejmowanie dokumentacji:

  a) spraw zakończonych z poszczególnych komórek organizacyjnych,

  b) niearchiwalnej po państwowych i samorządowych jednostkach organizacyjnych, których działalność ustała i które nie mają sukcesora oraz dla których organem założycielskim lub sprawującym nadzór był odpowiednio kierownik podmiotu lub organ jednostki samorządu terytorialnego,

  c) na nośniku papierowym ze składu chronologicznego,

  d) elektronicznej na informatycznych nośnikach danych, zgromadzonych w składzie informatycznych nośników danych, których zawartości nie skopiowano do systemu EZD,

 2. przechowywanie i zabezpieczanie zgromadzonej dokumentacji oraz prowadzenie jej ewidencji,
 3. przeprowadzanie skontrum dokumentacji,
 4. porządkowanie przechowywanej dokumentacji przejętej w latach wcześniejszych w stanie nieuporządkowanym,
 5. udostępnianie przechowywanej dokumentacji,
 6. wycofywanie dokumentacji ze stanu archiwum zakładowego w przypadku wznowienia sprawy w komórce organizacyjnej,
 7. przeprowadzanie kwerend archiwalnych,
 8. inicjowanie brakowania dokumentacji niearchiwalnej oraz udział w jej komisyjnym brakowaniu,
 9. przygotowanie materiałów archiwalnych do przekazania i udział w ich przekazaniu do właściwego archiwum państwowego,
 10. sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności archiwum zakładowego i stanu dokumentacji w archiwum zakładowym,
 11. doradzanie komórkom organizacyjnym w zakresie właściwego postępowania z dokumentacją.
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Prudniku
Data wytworzenia: 2015-02-19