Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr 304/1106/2023 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 18-10-2023 w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół OgólnokształcącychNr 1 w Prudniku do składania oświadczeń woli w ramach projektu "Rządzimy się sami - małe granty na wielkie sprawy"

Na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526, z 2023 r. poz. 572) Zarząd Powiatu w Prudniku uchwala, co następuje:

§ 1. Upoważnia się Pana Benedykta Chałupnika - Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Prudniku do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Prudnickiego - organu prowadzącego dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Prudniku, w związku z udziałem wskazanej placówki w projekcie "Rządzimy się sami - małe granty na wielkie sprawy" i realizacją przedsięwzięcia grantowego pt. "Wspólnie lepiej".
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu: Radosław Roszkowski
Członek Zarządu: Janusz Siano
Członek Zarządu Joachim Kosz
Członek Zarządu Dragomir Rudy
Członek Zarządu Alicja Zawiślak

PDF   Uchwała Nr 30411062023 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 18-10-2023 w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół OgólnokształcącychNr.pdf (267,06KB)