Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr 304/1104/2023 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 18-10-2023 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Prudnickiego przed instytucjami, urzędami oraz organizacjami w celu uzyskania niezbędnych danych do sporządzenia raportów z wykonania zadań określonych w „Programie Ochrony Środowiska dla Powiatu Prudnickiego na lata 2020-2023 z perspektywą do roku 2027”.

Na podstawie art. 32 ust. 1, art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526, z 2023 r. poz. 572) oraz art. 98 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 1610, poz. 1615, poz. 1933, poz. 1890), uchwala się co następuje:

§ 1. 1) Udziela się pełnomocnictwa Pani Beacie Podgórskiej, prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą Beata Podgórska ALBEKO z siedzibą w Opolu, ul. Styki 8/3, NIP 7541904490, REGON 531272523 do reprezentowania Powiatu Prudnickiego przed instytucjami, urzędami oraz organizacjami w celu uzyskania niezbędnych danych do wykonywanych opracowań, tj.: 1) Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Prudnickiego za lata 2019-2020 oraz 2) Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Prudnickiego za lata 2021-2022.
2) Dokument pełnomocnictwa stanowi załącznik do umowy nr OŚ.602.3.2023 z dnia 18.10.2023 r.

§ 2. Pełnomocnictwa udziela się na czas określony do dnia 15.12.2023 r.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Prudnickiemu.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu: Radosław Roszkowski
Członek Zarządu: Janusz Siano
Członek Zarządu Joachim Kosz
Członek Zarządu Dragomir Rudy
Członek Zarządu Alicja Zawiślak

PDF   Uchwała Nr 30411042023 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 18-10-2023 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Prudnickiego przed instytucjami urzędami oraz organizacjami w.pdf (280,37KB)