Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2023-10-05 Nabór na członka komisji konkursowej

Starosta Prudnicki zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571), działające na terenie Powiatu Prudnickiego lub na rzecz jego mieszkańców, do zgłaszania kandydatów chcących uczestniczyć w pracach Komisji Konkursowej oceniającej złożone wnioski w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w tym nieodpłatnej mediacji, a także edukacji prawnej na terenie Powiatu Prudnickiego na rok 2024.

DOCXZaproszenie do udziału w komisji konkursowej.docx (307,17KB)
PDFZaproszenie do udziału w komisji konkursowej.pdf (246,60KB)

DOCXFormularz zgłoszenia.docx (13,87KB)
DOCXklauzula informacyjna o przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Prudniku.docx (13,13KB)