Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

LXXIII Sesja Rady Powiatu w Prudniku w dniu 29 września 2023 r.

Głosowanie w sprawie wprowadzenia autokorekty projektu uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Powiatu Prudnickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024. (druk 601a); - 12:15:00

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Joachim Kosz, Dragomir Rudy, Antoni Sokołowski, Bożena Wróblewska, Józef Meleszko, Janusz Siano, Judyta Walocha, Alicja Zawiślak, Joanna Korzeniowska, Józef Janeczko, Ryszard Kwiatkowski, Mirosław Czupkiewicz
 • BRAK GŁOSU (5):
  Dariusz Kolbek, Radosław Roszkowski, Magdalena Sobczak, Kazimierz Bodaszewski, Ewelina Langfort

Głosowanie w sprawie wprowadzenia autokorekty projektu uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2023 r. (druk nr 603a). - 12:16:00

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Mirosław Czupkiewicz, Joachim Kosz, Dragomir Rudy, Alicja Zawiślak, Bożena Wróblewska, Joanna Korzeniowska, Antoni Sokołowski, Judyta Walocha, Józef Meleszko, Józef Janeczko, Janusz Siano, Ryszard Kwiatkowski
 • BRAK GŁOSU (5):
  Dariusz Kolbek, Radosław Roszkowski, Magdalena Sobczak, Kazimierz Bodaszewski, Ewelina Langfort

Głosowanie porządku obrad po wprowadzonych zmianach. - 12:16:00

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Bożena Wróblewska, Joachim Kosz, Mirosław Czupkiewicz, Joanna Korzeniowska, Józef Meleszko, Alicja Zawiślak, Dragomir Rudy, Judyta Walocha, Antoni Sokołowski, Ryszard Kwiatkowski, Janusz Siano, Józef Janeczko
 • BRAK GŁOSU (5):
  Dariusz Kolbek, Radosław Roszkowski, Magdalena Sobczak, Kazimierz Bodaszewski, Ewelina Langfort

Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z posiedzenia z dnia 25 sierpnia 2023 r. - 12:17:00

Wyniki imienne:

 • ZA (11):
  Joachim Kosz, Alicja Zawiślak, Joanna Korzeniowska, Judyta Walocha, Bożena Wróblewska, Józef Meleszko, Mirosław Czupkiewicz, Antoni Sokołowski, Janusz Siano, Józef Janeczko, Dragomir Rudy
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Ryszard Kwiatkowski
 • BRAK GŁOSU (5):
  Dariusz Kolbek, Radosław Roszkowski, Magdalena Sobczak, Kazimierz Bodaszewski, Ewelina Langfort

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określania zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację społeczną i zawodową realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Powiatowy Urząd Pracy w Prudniku. (druk nr 600) - 12:50:00

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Joachim Kosz, Alicja Zawiślak, Bożena Wróblewska, Józef Meleszko, Mirosław Czupkiewicz, Dariusz Kolbek, Joanna Korzeniowska, Magdalena Sobczak, Ryszard Kwiatkowski, Dragomir Rudy, Janusz Siano, Judyta Walocha, Józef Janeczko, Antoni Sokołowski
 • BRAK GŁOSU (3):
  Radosław Roszkowski, Kazimierz Bodaszewski, Ewelina Langfort

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Powiatu Prudnickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024. (druk nr 601a) - 12:53:00

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Joachim Kosz, Antoni Sokołowski, Mirosław Czupkiewicz, Joanna Korzeniowska, Magdalena Sobczak, Józef Meleszko, Judyta Walocha, Alicja Zawiślak, Bożena Wróblewska, Dariusz Kolbek, Dragomir Rudy, Ewelina Langfort, Józef Janeczko, Janusz Siano, Ryszard Kwiatkowski
 • BRAK GŁOSU (2):
  Radosław Roszkowski, Kazimierz Bodaszewski

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie przekazania petycji według właściwości. (druk nr 602) - 12:54:00

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Janusz Siano, Dragomir Rudy, Joanna Korzeniowska, Józef Meleszko, Antoni Sokołowski, Bożena Wróblewska, Alicja Zawiślak, Magdalena Sobczak, Joachim Kosz, Dariusz Kolbek, Mirosław Czupkiewicz, Józef Janeczko, Ewelina Langfort, Judyta Walocha, Ryszard Kwiatkowski
 • BRAK GŁOSU (2):
  Radosław Roszkowski, Kazimierz Bodaszewski

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2023 r. (druk nr 603a) - 12:55:00

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Antoni Sokołowski, Joachim Kosz, Bożena Wróblewska, Alicja Zawiślak, Magdalena Sobczak, Joanna Korzeniowska, Dariusz Kolbek, Janusz Siano, Judyta Walocha, Mirosław Czupkiewicz, Ewelina Langfort, Dragomir Rudy, Józef Meleszko, Józef Janeczko, Ryszard Kwiatkowski
 • BRAK GŁOSU (2):
  Radosław Roszkowski, Kazimierz Bodaszewski

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Prudnickiego. (druk nr 604) - 12:56:00

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Janusz Siano, Antoni Sokołowski, Mirosław Czupkiewicz, Bożena Wróblewska, Judyta Walocha, Dragomir Rudy, Dariusz Kolbek, Alicja Zawiślak, Joanna Korzeniowska, Joachim Kosz, Ewelina Langfort, Józef Meleszko, Magdalena Sobczak, Józef Janeczko, Ryszard Kwiatkowski
 • BRAK GŁOSU (2):
  Radosław Roszkowski, Kazimierz Bodaszewski

Głosowanie w sprawie przyjęcia informacji dotyczącej realizacji zadań Zarządu Powiatu jako zarządcy dróg powiatowych. - 12:58:00

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Joachim Kosz, Ewelina Langfort, Mirosław Czupkiewicz, Joanna Korzeniowska, Alicja Zawiślak, Dragomir Rudy, Antoni Sokołowski, Józef Meleszko, Judyta Walocha, Dariusz Kolbek, Bożena Wróblewska, Magdalena Sobczak, Józef Janeczko, Ryszard Kwiatkowski
 • BRAK GŁOSU (3):
  Radosław Roszkowski, Janusz Siano, Kazimierz Bodaszewski

Głosowanie w sprawie przekazania pisma od Wojewody Opolskiego ws. roszczeń o odszkodowanie od Niemiec do Przewodniczących poszczególnych Komisji Rady Powiatu. - 13:13:00

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Janusz Siano, Mirosław Czupkiewicz, Bożena Wróblewska, Dragomir Rudy, Antoni Sokołowski, Józef Meleszko, Ewelina Langfort, Alicja Zawiślak, Józef Janeczko, Judyta Walocha, Joanna Korzeniowska, Magdalena Sobczak, Ryszard Kwiatkowski, Dariusz Kolbek
 • BRAK GŁOSU (3):
  Joachim Kosz, Radosław Roszkowski, Kazimierz Bodaszewski