Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr Rady Powiatu w Prudniku z dnia 29-09-2023 w sprawie przekazania petycji według właściwości

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1526 oraz Dz. U. z 2023 r. poz. 572) oraz art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870) uchwala się, co następuje:

§ 1. Rada Powiatu w Prudniku uznaje się za niewłaściwą do rozpatrzenia petycji o utworzenie Gminnej Straży Energetycznej i postanawia przekazać według właściwości ww. petycję do:
1) Rady Miejskiej w Białej;
2) Rady Miejskiej w Głogówku;
3) Rady Gminy w Lubrzy;
4) Rady Miejskiej w Prudniku.

§ 2. Uzasadnienie przekazania petycji zgodnie z właściwością stanowi załącznik do Uchwały.
§ 3. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Powiatu w Prudniku do przekazania petycji według właściwości i poinformowania o tym wnoszącego petycję.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Józef Janeczko


 

UZASADNIENIE

DOCXUzasadnienie.docx (6,20KB)

DOCXZałącznik nr 1.docx (5,98KB)