Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

LXXIII Sesja Rady Powiatu w Prudniku w dniu 29 września 2023 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU W PRUDNIKU

Z A W I A D A M I A,

           że w dniu 29 września 2023 r. o godz. 12:00

          w Starostwie Powiatowym w Prudniku

z w o ł u j e

          LXXIII SESJĘ RADY POWIATU

1. Otwarcie LXXIII sesji, przywitanie Radnych Rady Powiatu i zaproszonych gości.

2. Odtworzenie hymnu państwowego.

3. Przedstawienie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z posiedzenia z dnia 25 sierpnia 2023 r.

5. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu w okresie między-sesyjnym.

6. Informacja Starosty o pracy w okresie między-sesyjnym.

7. Rozpatrzenie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określania zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację społeczną i zawodową realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Powiatowy Urząd Pracy w Prudniku. (druk nr 600)

PDFdruk nr 600.pdf (659,57KB)

8. Rozpatrzenie uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Powiatu Prudnickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024. (druk nr 601)

PDFdruk nr 601.pdf (3,35MB)

9. Rozpatrzenie uchwały w sprawie przekazania petycji według właściwości. (druk nr 602)

PDFdruk nr 602.pdf (760,79KB)

10. Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2023 r. (druk nr 603)

PDFdruk nr 603.pdf (3,41MB)

11. Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Prudnickiego. (druk nr 604)

PDFdruk nr 604.pdf (3,42MB)

12. Informacja dotycząca realizacji zadań Zarządu Powiatu jako zarządcy dróg powiatowych.

PDFInformacja dotycząca realizacji zadań Zarządu Powiatu jako Zarządcy dróg powiatowych w Prudniku w 2023 roku.pdf (7,08MB)

13. Wnioski i oświadczenia Radnych.

14. Zamknięcie LXXIII sesji Rady Powiatu.