Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

18.09.2023 r. Informacja o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego, budynku inwentarskiego – tuczarni, dwóch silosów paszowych, kontenera na sztuki padłe oraz zbiornika na ścieki bytowe w zabudowie zagrodowej w Wilkowie

Prudnik, dnia 18.09.2023 r.

AB-IV.6740.1.20.2023

INFORMACJA O WYDANEJ DECYZJI

Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz oceny oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094)

informuję,

że Starosta Prudnicki, decyzją nr 276 z dnia 18 września 2023 r., znak AB-IV.6740.1.20.2023 zatwierdził projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany i udzielił inwestorowi – Łukaszowi Cebuli, zam Golczowice nr 11, 48-250 Głogówek, pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego, budynku inwentarskiego – tuczarni, dwóch silosów paszowych, kontenera na sztuki padłe oraz zbiornika na ścieki bytowe w zabudowie zagrodowej w Wilkowie, na działce oznaczonej w rejestrze gruntów numerem 20/2, obręb 0099 Wilków, jednostka ewidencyjna 161001_5 Biała – obszar wiejski.

Z treścią decyzji i dokumentacją sprawy strony mogą zapoznać się w budynku Starostwa Powiatowego w Prudniku w godzinach pracy urzędu.

Dzień udostępnienia informacji: 18.09.2023 r.

 

z up. STAROSTY

mgr Magdalena Tomaszewska

Naczelnik Wydziału

Administracji Budowlanej