Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rejestry i ewidencje prowadzone w Starostwie Powiatowym w Prudniku

Rejestry i ewidencje prowadzone w Starostwie Powiatowym w Prudniku
 
Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 3 lit. f ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z póżn. zm.) udostępnieniu podlega informacja publiczna, w szczególności o zasadach funkcjonowania podmiotów, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy, w tym o prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz o sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych.

Dane zawarte w prowadzonych rejestrach i ewidencjach udostępniane są w siedzibie Starostwa na wniosek zainteresowanego podmiotu w obecności pracownika, telefonicznie lub na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.powiatprudnicki.pl  Informacje udziela pracownik prowadzący dany rejestr bądź ewidencję z zastrzeżeniem informacji, których udostępnienie podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych.

Odnośniki do rejestrów:

Rejestry i ewidencje prowadzone przez Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki

Rejestry prowadzone w Wydziale Organizacyjnym, Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego

Rejestry i ewidencje prowadzone w Wydziale Administracji Budowlanej

Rejestry i ewidencje prowadzone w Wydziale Infrastruktury Powiatu

Rejestry i ewidencje prowadzone w Wydziale Komunikacji i Transportu

Rejestry i ewidencje prowadzone w Wydziale Programów Rozwojowych, Integracji Europejskiej (...)

Rejestry prowadzone w Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Wodnej

informację wytworzył(a): Agnieszka Zagórska
data wytworzenia: 22 października 2007