Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Budżet Powiatu Prudnickiego na rok 2010,

----- Budżet 2010 - uchwała -----

Pobierz plik (DOCUchwała budżetowa na 2010r..doc (52,50KB)), który zawiera uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Prudnickiego na 2010 rok.

----- Budżet 2010 - załączniki -----

Pobierz plik (DOCB U D Ż E T 2010r. załączniki.doc (199,50KB)), który zawiera następujące załączniki:

- dochody i wydatki
- przychody i rozchody budżetu
- Plan dochodów z tytułu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami oraz plan wydatków sfinansowanych tymi dotacjami na 2010r.
- Wydatki na realizację zadań powierzonych na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010r.
- Wydatki na realizację zadań powierzonych na podstawie porozumień / umów/ z innymi jednostkami w 2010r.
- Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2010r.
- Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2010r.
- Plan przychodów i wydatków gospodarstwa pomocniczego na 2010r.

----- Budżet 2010 - dochody majątkowe -----

Pobierz plik (DOCPLAN DOCHODOW MAJATKOWYCH 2010R..doc (54,00KB)), który zawiera informacje dotyczące dochodów majątkowych.

----- Budżet 2010 - plan dochodów i wydatków bieżących na 2010 rok -----

Pobierz plik (DOCPlan dochodów i wydatków bieżących NA 2010R.doc (495,00KB)), który zawiera informacje dotyczące planu dochodów i wydatków bieżących na 2010 rok.

----- Budżet 2010 - plan wydatków majątkowych -----

Pobierz plik (DOCPlan wydatków majątkowych na 2010r..doc (55,00KB)), który zawiera informacje dotyczące planu wydatków majątkowych.

----- Budżet 2010 - prognoza długu dla Budżetu -----

Pobierz plik (XLSPrognoza długuPowiatu do projektu budżetu na 2009r..xls (34,50KB)), który zawiera informacje dotyczące prognozy długu dla Budżetu na 2009 rok.

----- Budżet 2010 - wieloletni program inwestycyjny -----

Pobierz plik (DOCWieloletni program inwestycyjny 2010r. - Zał. Nr 10 do budżetu.doc (41,50KB)), który zawiera informacje dotyczące Wieloletniego Programu Inwestycyjnego.

----- Budżet 2010 - wydatki na programy i projekty Unii Europejskiej  -----

Pobierz plik (DOCWydatki na programy i projekty z Unii Europejskiej 2010r..doc (358,50KB)), który zawiera informacje dotyczące wydatków na programy i projekty Unii Europejskiej. 

----- Budżet 2010 - RIO - opinia o prawidłowości prognozy kwoty długu

Pobierz plik (PDFRIO-opiniaOPrawidłowosciPrognozyKwotyDlugu.pdf (672,49KB)), który zawiera informacje dotyczące wydatków na programy i projekty Unii Europejskiej. 

----- Budżet 2010 - RIO - pozytywna opinia o projekcie Budżetu  -----

Pobierz plik (PDFRIO-OpiniaOProjekcieBudzetu.pdf (673,46KB)), który zawiera informacje dotyczące wydatków na programy i projekty Unii Europejskiej. 


 

Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Prudniku
Informację wytworzył(a): Aleksandra Zembroń
Data wytworzenia: 6 stycznia 2010