Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

LXVII Sesja Rady Powiatu w Prudniku w dniu 31 marca 2023 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU W PRUDNIKU

Z A W I A D A M I A,

           że w dniu 31 marca 2023 r. o godz.13:00

          w Starostwie Powiatowym w Prudniku

z w o ł u j e

          LXVII SESJĘ RADY POWIATU

1. Otwarcie LXVII sesji, przywitanie Radnych Rady Powiatu i zaproszonych gości.

2. Odtworzenie hymnu państwowego.

3. Przedstawienie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z posiedzenia z dnia 24 lutego 2023 r.

5. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu w okresie między-sesyjnym.

6. Informacja Starosty o pracy w okresie między-sesyjnym.

7. Przyjęcie Informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Prudniku o stanie bezpieczeństwa Powiatu Prudnickiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej w 2022 r.

PDFInformacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Prudniku o stanie bezpieczeństwa Powiatu Prudnickiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej w 2022 r.pdf (3,27MB)
PDFInformacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Prudniku o stanie bezpieczeństwa Powiatu Prudnickiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej w 2022 r.pdf (1,36MB)

8. Przyjęcie sprawozdania Komendanta Powiatowego Policji w Prudniku ze swojej działalności oraz informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego Powiatu Prudnickiego w 2022 r.

PDFSprawozdanie Komendanta Powiatowego Policji w Prudniku ze swojej działalności oraz informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego Powiatu Prudnickiego w 2022 r.pdf (2,56MB)
PDFSprawozdanie Komendanta Powiatowego Policji w Prudniku ze swojej działalności oraz informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego Powiatu Prudnickiego w 2022 r.pdf (1,09MB)

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Powiat Prudnicki do składania wniosku konkursowego w ramach Programu Osłonowego "Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie" - edycja 2023 r. Projekt "Rodzina bez przemocy" współfinansowany będzie ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej (druk nr 552)

PDFdruk nr 552.pdf (225,06KB)
PDFdruk nr 552.pdf (211,86KB)

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację przez Powiat Prudnicki Programu Korekcyjno-Edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie, który jest finansowany z budżetu Wojewody Opolskiego ( druk nr 553)

PDFdruk nr 553.pdf (131,10KB)
PDFdruk nr 553.pdf (193,67KB)

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację przez Powiat Prudnicki Programu Psychologiczno-Terapeutycznego dla osób stosujących przemoc w rodzinie, który jest finansowany z budżetu Wojewody Opolskiego ( druk nr 554)

PDFdruk nr 554.pdf (134,77KB)
PDFdruk nr 554.pdf (193,24KB)

12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia "Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025" (druk nr 555)

PDFdruk nr 555.pdf (3,59MB)
PDFdruk nr 555.pdf (1,08MB)

13. Podjęcie uchwały w sprawie określania zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację społeczną i zawodową realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Powiatowy Urząd Pacy w Prudniku (druk nr 556)

PDFdruk nr 556.pdf (230,24KB)
PDFdruk nr 556.pdf (214,20KB)

14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia Gminie Lubrza pomocy finansowej w formie dotacji celowej (druk nr 557)

PDFdruk nr 557.pdf (193,15KB)
PDFdruk nr 557.pdf (199,17KB)

15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z monitoringu wdrażania Strategii Rozwoju Społecznego Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020 (druk nr 558)

PDFdruk nr 558.pdf (715,52KB)
PDFdruk nr 558.pdf (385,81KB)

16. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienie do opracowania programu polityki zdrowotnej pn. "Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego - in vitro dla mieszkańców Powiatu Prudnickiego w latach 2024-2026" (druk nr 559)

PDFdruk nr 559.pdf (416,40KB)
PDFdruk nr 559.pdf (211,21KB)

17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z monitoringu realizacji poszczególnych celów strategicznych Strategii Rozwoju Transportu Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020 na lata 2016-2026 z perspektywą do 2030 (druk nr 560)

PDFdruk nr 560.pdf (621,91KB)
PDFdruk nr 560.pdf (447,82KB)

18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska w obronie dobrego imienia Jana Pawła II (druk nr 561)

PDFdruk nr 561.pdf (109,23KB)
DOCdruk nr 561.doc (29,50KB)

19. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2023 r. (druk nr 562)

PDFdruk nr 562.pdf (1,55MB)
PDFdruk nr 562.pdf (588,21KB)

20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Prudnickiego (druk nr 563)

PDFdruk nr 563.pdf (1,16MB)
PDFdruk nr 563.pdf (528,38KB)

21. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2023 r. (druk nr 564)

PDFdruk nr 564.pdf (186,95KB)
PDFdruk nr 564.pdf (195,67KB)

22. Przyjęcie sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku za 2022 rok oraz przedstawienie wykazu potrzeb w zakresie pomocy społecznej.

PDFSprawozdanie z działalności PCPR za 2022 rok oraz przedstawienie wykazu potrzeb w zakresie pomocy społecznej.pdf (5,66MB)
PDFSprawozdanie z działalności PCPR za 2022 rok oraz przedstawienie wykazu potrzeb w zakresie pomocy społecznej.pdf (4,49MB)

23. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025 za rok 2022.

PDFSprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025 za rok 2022.pdf (2,47MB)
PDFSprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025 za rok 2022.pdf (221,22KB)

24. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Powiatowego Programu Działań Profilaktycznych w Zakresie Promowania i Wdrożenia Prawidłowych Metod Wychowawczych w Stosunku do Dzieci w Rodzinach Zagrożonych Przemocą w Rodzinie na lata 2021-2025 za rok 2022.

PDFSprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Działań Profilaktycznych w Zakresie Promowania i Wdrożenia Prawidłowych Metod Wychowawczych za rok 2022.pdf (1,40MB)
PDFSprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Działań Profilaktycznych w Zakresie Promowania i Wdrożenia Prawidłowych Metod Wychowawczych za rok 2022.pdf (155,15KB)

25. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Edukacji, Bezpieczeństwa Publicznego, Zdrowia i Polityki Społecznej za 2022 rok.

PDFSprawozdanie z działalności Komisji Edukacji 2022 r.pdf (108,35KB)

26. Wnioski i oświadczenia Radnych.

27. Zamknięcie LXVII Sesji Rady Powiatu w Prudniku