Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2023-02-13 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej dla zadania pn. Wydanie (skład oraz wydruk) publikacji pt. „Historia Sportu Ludowego na Ziemi Prudnickiej i Pograniczu. Dzieje i Ludzie” wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego w ramach projektu CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_009/0003197 „Sportowcy Budują Tożsamość Pogranicza” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków Budżetu Państwa „Przekraczamy granice” w ramach Funduszu Mikroprojektów

2023-02-13 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej  dla zadania  pn. Wydanie  (skład oraz wydruk)  publikacji pt. „Historia Sportu Ludowego na Ziemi Prudnickiej i Pograniczu. Dzieje i Ludzie” wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego w ramach projektu CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_009/0003197 „Sportowcy Budują Tożsamość Pogranicza” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków Budżetu Państwa „Przekraczamy granice”  w ramach Funduszu Mikroprojektów PWT INTERREG V-A Republika Czeska - Polska  w Euroregionie Pradziad

DOCXInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 17.10.2022.docx (1,10MB)
PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (350,46KB)
 

PDFPytania i odpowiedzi.pdf (824,01KB)
 

DOCXPytania i odpowiedzi.docx (1,11MB)
PDFPytania i odpowiedzi.pdf (684,57KB)
 

PDFZaproszenie do złożenia oferty cenowej.pdf (365,79KB)

DOCX1. Załącznik nr 1 Formularz oferty.docx (1,11MB)
DOCX2. Załącznik nr 2 Formularz cenowy.docx (1,10MB)
DOCX3. Załacznik nr 3 Formularz wiedza i doświadczenie.docx (1,10MB)
DOCX4. Załącznik nr 4 Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowy...docx (88,23KB)
DOCX5. Załącznik nr 5 Opis przedmiotu zamówienia.docx (1,11MB)
DOCX6. Załącznik nr 6 Wzór umowy.docx (46,35KB)

Dokumenty zgodne z Ustawą o dostępności cyfrowej:

DOCXZaproszenie dostępność.docx (1,12MB)

DOCX1. Załącznik nr 1 dostępność Formularz oferty.docx (1,11MB)
DOCX2. Załącznik nr 2 dostępność Formularz cenowy.docx (1,11MB)
DOCX3. Załacznik nr 3 dostępność Formularz wiedza i doświadczenie.docx (1,10MB)
DOCX4. Załącznik nr 4 dostępność Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowy...docx (91,38KB)
DOCX5. Załącznik nr 5 dostępność Opis przedmiotu zamówienia.docx (1,10MB)
DOCX6. Załącznik nr 6 dostępność Wzór umowy.docx (106,28KB)