Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Skargi i wnioski

INFORMACJE O SPOSOBIE SKŁADANIA SKARG I WNIOSKÓW

Przyjmowanie i załatwianie skarg i wniosków następuje zgodnie z następującymi przepisami:

  1. Dział VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego,
  2. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków;
  3. Zarządzenie Nr 87/2019 Starosty Prudnickiego z dnia 25 listopada 2019 r.
    w sprawie przyjmowania i rozpatrywania skarg, wniosków i petycji

 

Starosta Prudnicki przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek
w godzinach od 13.00 do 17:00

W razie nieobecności Starosty Prudnickiego do przyjmowania obywateli w sprawach skarg i wniosków wyznaczony został Wicestarosta lub Sekretarz Powiatu.

 

Przewodniczący Rady Powiatu przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w każdy piątek w godzinach od  14:30 do 15:30.

 

Za koordynację i rozpatrywanie skarg i wniosków odpowiada Wydział Organizacyjny, Programów Rozwojowych i Zarządzania Kryzysowego.

 

Dodatkowe informacje w sprawie skarg i wniosków można uzyskać pod następującymi numerami telefonów:

  1. 077 438 17 08  (Zastępca Naczelnika Wydziału Organizacyjnego, Programów Rozwojowych i Zarządzania Kryzysowego);
  2. 077 438 17 04 (Sekretarz Powiatu);
  3. 077 438 17 10 (Biuro Rady).